Senteret er basert på en totalombygging av gamle Sandefjord sykehus, og inneholder sykehjemsavdelinger for kort- og langtidsopphold, rehabilitering, skjerming og lindrende enhet.

Senteret inneholder også lærings- og mestringssenter og legevakt. Utearealene til det nye senteret består av en ny liten park, tak-terrasser med vegetasjon, ny hovedatkomst til sykehjems-avdelingen og legevakten, med tilhørende parkeringsplasser. 

Den lille parken ligger langs fasaden mot syd og har gode solforhold. En organisk formet gangvei med grusdekke strekker seg gjennom parken. Her er store frodige vegetasjonsfelt, med busker og stauder som skjermer mot nabobebyggelsen. Det er valgt stauder som fremmer biologisk mangfold, som blant annet kattemynte og solhatt. Sentralt i parken er en oppholdsplass med dekke av skifer, benker og bord og en grasplen med forskjellige trær. Et stort eksisterende kastanjetre, som gir skygge på solrike dager, er bevart. Formklipte hekker med blomstrende kirsebærtrær rammer inn de to parkeringsplassene, og sydvendte takterrasser har fått plantekasser med stauder og små trær.

 

Sandefjord Medical Centre is a complete remodelling of the old hospital. The outdoor areas consist of a new park, roof terrace with vegetation, new main entrance and parking spaces. The park is located on the south facade. An organically shaped boardwalk extends through the park. Abundant vegetation with shrubs and perennials contributes to biodiversity and give a visual shield from the adjacent buildings. A large chestnut tree is preserved, and more new trees added for shading in the summer. Shaped hedges with flowering cherry trees surround the two parking lots. The roof terraces have planters with perennials and small trees.

Prosjektfakta

Kategori: Institusjonsanlegg, universell utforming

Beliggenhet: Sandefjord, Vestfold og Telemark

Oppdragsgiver: Sandefjord kommune

Byggeår: 2016

Prosjektperiode: Detaljprosjekt: 2015–2016

Areal/størrelse: 16,6 daa

Kostnad inkl. MVA: 8,5 mill. kr

Prosjektansvarlig: Sandefjord kommune v/Cathrine Prestbøen

Landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen AS, Sandefjord

Ansvarlig landskapsarkitekt: Heidi Borgersen MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Heidi Borgersen, Ane Lauve Wike, begge MNLA, Peter Boström

Rådgivere/konsulenter: Sweco (RIB), Teknoconsult (RIBR), ÅF Reinertsen (RIV, RIE), Norconsult (RIG, RIBfy), Multiconsult (RIVA, RIA)

Entreprenør: Hent AS

Anleggsgartner: Steen & Lund AS

Arkitekt: Børve Borchsenius Arkitekter AS

Samarbeidspartnere: Forprosjekt v/Asplan Viak, Tønsberg v/landskapsarkitekt Birgitte Adal

Annet: Fotograf: Ole Billing Hansen

Gullik Gulliksen AS, Sandefjord

  • SMS_2
  • SMS_3
  • SMS_4

Liknende prosjekter