Kommunen ønsket forslag til rehabilitering og oppgradering av skolegården ved Tananger ungdomsskole.

Elevene hadde få eller ingen tilbud til fysisk aktivitet eller sosiale møteplasser, slik skolegården så ut. Gjennom dialog med prosjektleder i Sola kommune, innspill fra skolens rektor og representanter for elevrådet ble et konsept for å tilby en mer variert og innholdsrik skolegård til.

Hovedgrepet i konseptet var å bruke enkle tiltak for å bringe nytt liv til de eksisterende plassene på skolegården. Et ubrukt uværskur ble til en tørr sone for klatring, balanseøvelse og bordtennis. Sitteflater i tre gjorde et betongamfi til en mer behagelig sitteplass. Den store asfaltflaten er delt opp i mindre rom med enkle gressvoller og trerekker. Rommene er aktivisert med ulike apparater; basketballkurver, skateramper og klatrestativ. I tillegg er farger, gatekunst og et musikkanlegg tatt i bruk for å engasjere ungdom i aldersgruppen 12 til 15 år.

English summary
An existing schoolyard upgraded with features that will engage pupils towards outdoor physical and social activity. The design use simple measures to bring new life to the schoolyard’s existing elements. Furniture, planting and play equipment are used to enliven an amphitheater, a pavilion and an asphalt area.

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Sola, Rogaland

Oppdragsgiver: Sola kommune v/Mads Birkevang og Trond Remy Hjeltnes

Byggeår: 2017

Prosjektperiode: 2016–2017

Areal/størrelse: 3500 m2

Kostnad inkl. MVA: 3,5 mill. kr

Prosjektansvarlig: Marianne Berge MNLA

Landskapsarkitekt: Rambøll, Stavanger

Ansvarlig landskapsarkitet(er): Nathaniel J. Behrends MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Nathaniel J. Behrends MNLA

Entreprenør: Stangeland Maskin AS

Annet: Foto: Kristin Hageland Mortensen

Rambøll, Stavanger

  • 2. Balanselinje i uværskur
  • 3. Oversikt oppgradert skolegård
  • 4. Nytt DJ anlegg

Liknende prosjekter