Søknad om Studentmedlemskap i NLA
Personlige opplysninger
Opplysninger om studiested
Kontingent
Student:Kr. 0,-
 
Studentabonnement på tidsskriftene Arkitektnytt og Arkitektur N i 2018: kr. 804,-
Husk å sende NLA bekreftelse på bestått studium, i post eller vedlegg til e-post.