Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Månedens prosjekt: Seiersten stadion - Drøbak. Foto:  John Berg. Gabionmur av granitt «Rød Røyken» demmer opp 5 meter terrengsprang.

←Månedens prosjekt

Hver måned plukkes ett av prosjektene fra prosjektdata-basen vår ut til å presenteres på forsiden. Månedens prosjekt er Seiersten stadion - Drøbak

Les mer om prosjektet her.

Foto: D. Sijmons

Sir Geoffrey Jellicoe Award 2017 til Dirk Sijmons

20.10.2017 | MV

Under åpningsseremonien til IFLAs verdenskongress i Montreal, Canada, mandag, kunngjorde IFLA at den nederlandske landskapsarkitekten Dirk Sijmons tildeles SGJA 2017 - Sir Geoffrey Jellicoe Award for Excellence in Landscape Architecture 2017.

Foto: Tove Lautulen

Vinner av Arkitekturprisen 2017: Dronninga landskap og Haugen/Zohar Arkitekter

21.9.2017 | MV

Førstehjemsboliger for ungdom – U31 er vinner av Arkitekturprisen 2017. Boligprosjektet på Furuset utmerker seg ved å kombinere høy arkitektonisk kvalitet, med høye miljøambisjoner og et boligsosialt program. Prisen ble delt ut under Arkitekturfesten på Chateau Neuf av statssekretær Paul Chaffey i KMD.

Foto: Rob Potvin

UDs reisestøtte til utlandet - søknadsfrist 15.11

20.10.2017 | MV

DOGA administrerer Utenriksdepartementets tilskuddsordning for designere og arkitekter. Tilskudd til reise og transport gis til profesjonelle utøvere som skal stille ut egne arbeider eller forelese ved viktige internasjonale arenaer. Søknadsfristene i 2017 er 15. mai og 15. november.

Foto: Finn Ståle Felberg

Aspelin Ramm-prisen 2017 til Cecilie Espedokken Vik

27.9.2017 | MV

Med sin masteroppgave i landskapsarkitektur, Urbane naturområder: hvordan balansere hensynet til biologisk mangfold med tilrettelegging for menneskelig aktivitet, gikk Cecilie Espedokken Vik til topps i studentkonkurransen «Master Pitch 2017».

Foto: NAML

Prestegårdshagen i Spydeberg er Årets grønne park 2017

05.10.2017 | MV

NAML, Norske anleggsgartnere, miljø- og landskapsentreprenører, har utnevnt Prestegårdshagen i Spydeberg til Årets grønne park 2017.

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape