Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Månedens prosjekt: Stortorget Hamar. Foto: Bjørbekk og Lindheim

←Månedens prosjekt

Hver måned plukkes ett av prosjektene fra prosjektdata-basen vår ut til å presenteres på forsiden. Månedens prosjekt er Stortorget Hamar

Les mer om prosjektet her.

Foto: courtexperts.eu

Europarådets landskapspris 2016, forlenget frist til 21.11

17.10.2016 | MV

Hvert land som har ratifisert landskapskonvensjonen kan fremme én kandidat til Europarådets landskapspris. Utvelgelsen foretas i Norge av planavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som ansvarlig departement for konvensjonen.

Foto: ill: Markus Heibø

NLAs høstkonferanse 2016 "Tilhørighet til landskap"

14.9.2016 | MV

NLA Oslo og Akershus inviterer til høstkonferanse 21. oktober i tilknytning til Oslo arkitekturtriennale. Tittel på konferansen er Tilhørighet til landskap: Om å komme fra - om å komme til - om å komme tilbake. Sted: DOGA, Oslo.

Foto: ill: Rambøll

Høstkonferansefest i Botanisk hage

14.10.2016 | MV

Tema for festen er i botanisk hage blir «Flower Power - NLA 2016». Lokalet og temaet gir godt grunnlag for tilhørighet.

Foto: Oslo kommune/Sturlason

Oslo Bys arkitekturpris 2016 til boligprosjektet Ullevål tårn

28.9.2016 | MV

Ullevål tårn er vinner av Oslo bys arkitekturpris 2016. Ordfører Marianne Borgen og byutviklingskomiteens leder Victoria Marie Evensen delte ut prisen under et arrangement i Oslo rådhus 13. oktober.

Foto: WDS

World Design Summit 2017 - Call for proposals

07.10.2016 | MV

IFLAs verdenskongress 2017 inngår i "World Design Summit" i Montréal, Canada fra 16.-25. oktober 2017. Nå er det mulig å komme med forslag til foredrag.

Foto: Fondation patrimoine

Søk om forskningsopphold ved Villa Le Nôtre, frist 15.10

05.10.2016 | MV

Det utlyses nå en rekke forskningsstipender knyttet til opphold i 3-6 måneder ved Villa Le Notre ved Versailles. Fristen er forlenget til 15. oktober.

Foto: NLA Agder/AAF

NLA Agder - høstens program i samarbeid med AAF

30.9.2016 | MV

NLA Agder arrangerer fagtreff onsdag 23. november som tar opp "Grønn transport i arealplanleggingen": Hvordan tilrettelegge et samfunn som inviterer innbyggerne til å sykle og gå framfor å benytte bilen. Se forøvrig resten av programmet som holdes i samarbeid med Agder arkitektforening.

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape