Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Månedens prosjekt: ADO arena og Amalie Skram videregående skole. Foto: Norconsult

←Månedens prosjekt

Hver måned plukkes ett av prosjektene fra prosjektdata-basen vår ut til å presenteres på forsiden. Månedens prosjekt er ADO arena og Amalie Skram videregående skole

Les mer om prosjektet her.

Foto: ill: Markus Heibø

NLAs høstkonferanse 2016 "Tilhørighet til landskap"

14.9.2016 | MV

NLA Oslo og Akershus inviterer til høstkonferanse 21. oktober i tilknytning til Oslo arkitekturtriennale. Tittel på konferansen er Tilhørighet til landskap: Om å komme fra - om å komme til - om å komme tilbake. Sted: DOGA, Oslo.

Foto: Oh Shots Lighthouse Works

3 finalister til Oslo Bys arkitekturpris 2016

28.9.2016 | MV

Av de 25 kandidatene ble det tirsdag 27. september avslørt hvilke tre finalister som skal konkurrere om å vinne Oslo bys arkitekturpris 2016. Årets kandidater viser et godt utvalg av byggeprosjekter både i offentlig og privat regi, sier Ellen Hellsten, leder for Rådet for byarkitektur til byplanoslo.no

Foto: Bergen kommune

Bergen: Arkitektur- og byformingsprisen 2016, frist 30.9

27.9.2016 | MV

Bystyret i Bergen vedtok i 2011 ny arkitektur- og byformingspolitikk for Bergen. Bergen kommunes årlige Arkitekturpris skal gi oppmerksomhet til - og belønne - dem som yter "det lille ekstra" og kan vise til konkrete og gode resultater.

Foto: Foto: Rita Johansen

Forskningsrådet inviterer til seminar om kulturarvforskning i 2017

05.9.2016 | MV

I 2017 vil det være flere utlysninger som er relevant for kulturarvsforskere i Horisont 2020 og innenfor andre virkemidler som JPI Kulturarv og MILJØFORSK.

Foto: Kjetil Aa for Agraff og Norconsult

Utlysning av Gravminnekonkurranse

22.08.2016 | MV

I forbindelse med Nordisk kongress i København i september 2017, utlyses det en gravminnekonkurranse i regi av Nordisk forening for kirkegårder og krematorier (NFKK).

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape