Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Månedens prosjekt: Horten indre havn. Foto:  Asplan Viak

←Månedens prosjekt

Hver måned plukkes ett av prosjektene fra prosjektdata-basen vår ut til å presenteres på forsiden. Månedens prosjekt er Horten indre havn

Les mer om prosjektet her.

Foto: Eir Grytli

Bevaring og bruk av bygde og grønne kulturmiljøer

19.01.2017 | MV

Våren 2017 arrangeres etter- og videreutdanningskurs av NTNU i Trondheim i samarbeid med Sjukehusbygg HF. Kurset vil gjennom forelesninger, befaringer og diskusjoner gi økt kunnskapsgrunnlag for vurdering, beslutninger og forvaltning av bygde og grønne kulturmiljøer i forbindelse med oppgraderinger og annen tilpassing til bruk.

Foto: Randi Undseth

Kandidater til Nasjonal jordvernpris

19.01.2017 | MV

Regjeringen har utarbeidet en nasjonal jordvernstrategi. Ett av tiltakene i jordvernstrategien er å etablere en nasjonal jordvernpris.

Foto: Jacob Fischer/Landskab

LANDSKAB 1-2017 utkommer 10. februar

20.01.2017 | MV

Indhold: Samtale med Steen Høyer- På sporet af geologisk resonans i landskabsarkitekturen- Boulognerskogen Skövde - Johanneskirketrappene i Bergen - Konkurrence: Kársnes i Kópavogur - Tävling: Inre hamnen och Koolkajen i Norrköping - Et hul i jorden - Bogomtale: Austere Gardens, The Most Beautiful Gardens Ever Written, Spor, Landskap Nu!

Foto: Matthias Herzog/SLA

Landskapsarkitekturprisen 2017, frist 24.2

20.12.2016 | MV

NLAs landskapsarkitekturpris skal dels ut for tredje gang i 2017. Fristen for å sende inn nominasjoner er 24. februar. Alle medlemmer oppfordres til å sende inn gode prosjekter. Vi ønsker å få med planskisser og gjerne før-og etter bilder.

Foto: Texas Reklamebyrå

NLAs fagdag 2017, 31.3. i Moss

23.01.2017 | MV

NLAs fagdag 2017 er under planlegging. Arrangementet skal foregår på Verket Scene. Hold av datoen.

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape