Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Månedens prosjekt: Hovedgata/Holgata og Museumshagen i Tvedestrand. Foto:  Dag Jenssen. Gobo med visuelt design i hver ende av gata rammer inn området.

←Månedens prosjekt

Hver måned plukkes ett av prosjektene fra prosjektdata-basen vår ut til å presenteres på forsiden. Månedens prosjekt er Hovedgata/Holgata og Museumshagen i Tvedestrand

Les mer om prosjektet her.

Foto: ill. Siv Storøy

NLAs fagdag 2018 i Telemark, 6.4.

16.02.2018 | admin

NLA Telemark inviterer til fagdag og årsmøte 6. og 7. april 2018. Fagdagen holdes i kulturhuset Ælvespeilet, Porsgrunn, med båttur, fest og middag i Parkbiografen i Skien.

Foto: Roger Ellingsen

Landskapsarkitekturprisen 2018, frist 21.2

20.12.2017 | MV

NLAs landskapsarkitekturpris deles ut for fjerde gang i 2018. Fristen for å sende inn nominasjoner er 21. februar. Alle medlemmer oppfordres til å sende inn gode prosjekter. Vi ønsker å få med planskisser og gjerne før- og etter bilder.

Foto: Nadine Shaabana/DogA

RESTART - Design og strategi for bærekraft

16.02.2018 | MV

Ønsker du, virksomheten din eller kundene dine å utvikle bærekraftige løsninger? FNs bærekraftsmål og Paris-avtalen er internasjonale rammeverk og målsettinger som byr på mange muligheter for designbransjen, næringslivet og offentlig sektor.

Foto: Ina R. Devik

Nyhetsbrev fra NLA Hordaland

22.02.2018 |

NLA Hordaland oppsummerer året som gikk og skisserer opp programmet foir 2018.

Foto: Miljødirektoratet

Utredning om Utfasing av torv er klar

07.02.2018 | MV

Miljødirektoratet har nå sendt sin endelige leveranse angående kunnskapsutredning av uttak og bruk av torv til Klima- og miljødepartementet.

Foto: NMBU - arkiv

Magne Bruun 1932 – 2018

31.01.2018 | Tore Edvard Bergaust

Det var med stor sorg vi mottok beskjeden om professor emeritus Magne Bruuns bortgang 21. januar. Institutt for landskapsarkitektur har mistet en av sine grunnpilarer og faget har mistet en nestor.

Foto: Landezine

Sir Geoffrey Jellicoe Award 2018 - frist for nominasjoner 1.3

07.02.2018 | MV

Sir Geoffrey Jellicoe Award er hedersprisen innen internasjonal landskapsarkitektur. Den deles ut årlig av IFLA, der Norske landskapsarkitekters forening er en av 74 medlemsorganisasjoner.

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape