Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Månedens prosjekt: Parklets 2.0. Foto: Adam Stirling. Byliv på utvidet fortau gir plass til en rekke funksjoner der parkerte biler tidligere har stått.

←Månedens prosjekt

Hver måned plukkes ett av prosjektene fra prosjektdata-basen vår ut til å presenteres på forsiden. Månedens prosjekt er Parklets 2.0

Les mer om prosjektet her.

Foto: Kasto på Adobe Stock

UDs reisestøtte for landskapsarkitekter

14.06.2018 | DogA

DOGA administrerer Utenriksdepartementets tilskuddsordning innen arkitektur og design. Tilskudd til reise og transport gis til profesjonelle utøvere som skal stille ut egne arbeider eller forelese ved viktige internasjonale arenaer. Det er tre søknadsrunder pr. år, og i 2018 er søknadsfristene 15. mars, 15. juni og 1. november.

Foto: Marianne Gjørv

Europarådets landskapspris 2018 - 2019, frist 1.9. 

11.05.2018 | MV

Norge er invitert til å delta i «European Landscape Convention - 6th Session of the Landscape Award of the Council of Europe (2018-2019)». Europarådets landskapspris ble etablert i 2008 og deles ut hvert 2. år. Prisen har utgangspunkt i Den europeiske landskapskonvensjonen, som har som mål å fremme vern, forvaltning og planlegging av landskap, samt europeisk samarbeid på landskapsfeltet. 

Foto: Cowi og bar bakke

Internasjonal pris til BIM for landskap

11.06.2018 | MV

Marius Sekse fra COWI og Knut Hallgeir Wik fra Bar Bakke landskapsarkitekter presenterte prosjektet "BIM for landskap" på den internasjonale konferansen Digital Landscape Architecture 2018 i Freising. Prosjektet ble stemt fram av publikum og mottok prisen "Application in Landscape Architecture".

Foto: Biennale di Venezia

AHOs LA-studenter deltar på Venezia-biennalen

21.05.2018 | MV

AHO har blitt spesielt invitert til å delta på årets Biennale i Venezia. Kuratorene inviterte ti arkitekturskoler fra hele verden til å komme med sine visjoner for industriområdet Porto Marghera.

Foto: Aschehoug

Mikael Godø ny redaktør i Arkitektnytt

23.05.2018 | Kjetil Husabø/NAL

NLAs forrige landskapsmedarbeider i Arkitektnytt, Mikael Godø er ansatt som ny redaktør i tidsskriftet. Ambisjon er at Arkitektnytts redaksjon skal fortsette å lage god journalistikk som er relevant og engasjerende for arkitekter og andre med interesse for arkitektur og byutvikling.

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape