Et tidligere industriareal på Odderøya ved Kristiansand sentrum er i ferd med å transformeres til et attraktivt og urbant bomiljø. Området består av flere byggetrinn og skal på sikt bestå av 700 boenheter.

Områdets karakter består av de tre sentrale landskapsrommene; Byfjorden, den nye kanalen og skogen på Odderøya. En ny holme dannes av kanalen der to byggetrinn er realisert og det tredje igangsatt. 

Bebyggelsen er variert og danner tun og grupper som er beskyttet mot vær og vind. Vekslende romforløp gir skiftende opplevelser, samtidig som Kanalbyen bindes sammen med kanalen i Gravane og strandpromenaden i sentrum. Adkomstsonene fra havnepromenaden til gårdsrommene er vindutsatt og er planlagt med robuste vegetasjonsfelt for å forbedre den klimatiske situasjonen. I de bilfrie gårdsrommene er det lagt sandfarget tegl som gir et varmt uttrykk og skaper sammenheng og ro mot den varierende arkitekturen. Hvert enkelt gårdsrom har likevel fått sitt individuelle uttrykk med bruk av variert vegetasjon og møblering, som skal invitere til byliv og sosial trivsel. 

 

On Odderøya, off Kristiansand city center, an industrial area is being transformed into an attractive and urban living environment. In the long run it will consist around 700 housing units. The area consists of the three central landscape rooms; Byfjorden, the new canal and the forest on Odderøya. The buildings and the shapes of the courtyards are varied to provide protection against weather and wind. In the car-free courtyards, sand colored bricks have been laid, which gives a warm expression and creates coherence and tranquility in contrast to the varying architecture. Each individual courtyard has been given an individual expression with the use of varied vegetation and furnishings that will invite to the city life and social well-being.

Prosjektfakta

Kategori: Boligområder, hyttefelt

Beliggenhet: Kristiansand, Agder

Oppdragsgiver: Kanalbyen eiendom AS/JB Ugland Entreprenør AS

Byggeår: 2020

Prosjektperiode: 2016–2020

Landskapsarkitekt: Henning Larsen, Kristiansand

Ansvarlig landskapsarkitekt: Gøril Mortensen MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Silje Aasgrav, Ingrid Stavset, begge MNLA

Entreprenør: JB Ugland Entreprenør AS

Anleggsgartner: Vågen og Hansen Utemiljø as

Arkitekt: A-Lab

Henning Larsen, Kristiansand

  • Kanalbyen_1044426
  • IMG_2607-scaled
  • IMG_2619-scaled

Liknende prosjekter