Forlengelsen av hovedgaten på Rena, Tollef Kildesgate, ender i et område som tidligere var fabrikkområde for Rena Karton. Området ligger vakkert til langs Glomma og Rødstjern. Rena sør skal over tid utvikles som en ny bydel til boliger og parkområde for Renas innbyggere.

Forsvarsbygg har blant annet bygd boliger for sine ansatte her.  Området omfatter ny torgplass, turstier, lekearealer, badeplass, samt åpne gressarealer for lek og opphold. Eksisterende infrastruktur er rehabilitert, i tillegg til nye gateanlegg, parkeringsplasser, fjernvarme og VA. Den eksisterende teglsteinspipa på 65 meter gir området identitet, sammen med bevaringsverdig   bygningsmasse, og forteller et lite stykke industri- og treforedlingshistorie. Prosjektet omfatter forstudie, forprosjekt og konkurransegrunnlag, samt gjennomføring med oppfølging i byggeperioden.

Prosjektfakta

Kategori: Boligområder, hyttefelt

Beliggenhet: Rena

Oppdragsgiver: Åmot kommune

Byggeår: 2012

Areal/størrelse: 1700 daa

Kostnad inkl. MVA: ca. 35 mill. kr.

Prosjektansvarlig: Åmot kommune v/Arne Rom (prosjektledelse)

Landskapsarkitekt: Norconsult Norge AS, Hamar

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Norconsult AS v/ Ingrid Sandberg Kjørven, Kjersti Westgaard Gillund og Anne Helene Midtveit, alle MNLA

Entreprenør: Galten AS og Anleggsgartner Arnesen AS

Anleggsgartner: Galten AS og Anleggsgartner Arnesen AS

Annet: RIVA/RIVEG: Norconsult AS v/Bjørn Åke Persson og Arnstein Dale

Norconsult Norge AS, Hamar

  • DSCN0071
  • DSCN0079
  • DSCN3361
  • rena_
  • rena_benk

Liknende prosjekter