Kontorer

 - Søker du landskapsarkitektkompetanse? Her er en oversikt over kontorer som påtar seg oppdrag. Dette er den samme oversikten som er i NLAs årbok.

 • AFRY Ark Studio
 • Lilleakerv. 8
 • Postboks 18, Lilleaker
 • 0216 Oslo
 • https://www.afryarkstudio.no
 • +47 24 10 10 10
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg By og tettstedsutvikling Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Institusjoner Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Åse W. Lundekvam
 • aase.lundekvam@afry.com
 • Bita Rajabi (MNLA)
 • bita.rajabi@afry.com
 • Agraff Arkitektur AS
 • Mellomila 56
 • 7018 TRONDHEIM
 • http://www.agraff.no
 • 73 84 13 10
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Hageplanlegging Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Visualisering Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Jan Løvdal (MNLA)
 • jan@agraff.no
 • 970 33 931
 • Marte Willumsen (MNLA)
 • marte@agraff.no
 • 980 76 560
 • Arkitektgruppen CUBUS as
 • Halfdan Kierulfsg. 4
 • 5017 BERGEN
 • http://www.arkcubus.no
 • 55 21 44 00
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Gårdsrom Institusjoner Parker, byrom, gater, torg Næringsområder Samferdsel Friluftsområder, turveier, strandsoner Visualisering Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Kirkegårder, gravplasser Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Historiske anlegg Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Malin Lundholm (MNLA)
 • malin@arkcubus.no
 • 46 12 40 21
 • Odd Eilert Mjellem
 • odd.eilert@arkcubus.no
 • 994 91 173
 • Arkitema
 • Cort Adelers gate 30,
 • 0254 Oslo
 • https://arkitema.com/no
 • 22 99 44 50/94 79 45 79
 • Hageplanlegging By og tettstedsutvikling Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Barnehager, skoler, idrettsanlegg Institusjoner Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering Kirkegårder, gravplasser Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging
Kontakt:
 • Thomas Innseth
 • thin@arkitema.com
 • 94 79 45 79
 • Per-Olav Hagen
 • peoh@arkitema.com
 • 91 15 73 27
 • Aros arkitekter AS
 • Langgt. 10
 • 4306 Sandnes
 • http://www.aros.no
 • 47 68 40 00
 • Parker, byrom, gater, torg Boligområder, hyttefelt Gårdsrom Institusjoner Næringsområder By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Barnehager, skoler, idrettsanlegg Kirkegårder, gravplasser Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Skjøtselsplaner Visualisering Hageplanlegging Historiske anlegg Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Gina Skjørestad
 • gsk@aros.no
 • 984 57 574
 • Asplan Viak AS, Arendal
 • Kystv. 14
 • Postboks 701 Stoa
 • 4808 ARENDAL
 • http://www.asplanviak.no
 • 41799417
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Hageplanlegging Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Espen Evensen Reinfjord,Regionleder, analyse plan og landskap, sør (MNLA)
 • espenevensen.reinfjord@asplanviak.no
 • 481 28 056
 • Hanne Alnæs, gruppeleder landskap (Kristiansand og Arendal) (MNLA)
 • hanne.alnes@asplanviak.no
 • 900 61 410
 • Asplan Viak AS, Bergen
 • Markeveien 1
 • Pb. 2304 Solheimsviken
 • 5824 BERGEN
 • http://www.asplanviak.no
 • 95070399
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Hageplanlegging Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Anna Wathne, gruppeleder (MNLA)
 • anna.wathne@asplanviak.no
 • 481 71 410
 • Asplan Viak AS, Hamar
 • Stangevegen 12, 2. etg.
 • Pb. 295,
 • 2302 Hamar
 • http://www.asplanviak.no
 • 90276970
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Hageplanlegging Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Kristin Aarskog, gruppeleder plan og landskap (MNLA)
 • kristin.aarskog@asplanviak.no
 • 924 49 602
 • Asplan Viak AS, Kongsberg
 • Industritunet
 • Dyrmyrgt. 35
 • 3611 KONGSBERG
 • http://www.asplanviak.no
 • 45293153
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Hageplanlegging Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Margit Opsahl (MNLA)
 • margit.opsahl@asplanviak.no
 • 45293153
 • Asplan Viak AS, Kristiansand
 • Vestre Strandg. 27
 • 4611 Kristiansand
 • http://www.asplanviak.no
 • 41799417
 • Næringsområder Hageplanlegging Parker, byrom, gater, torg Skjøtselsplaner Boligområder, hyttefelt Gårdsrom Institusjoner Visualisering By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Barnehager, skoler, idrettsanlegg Kirkegårder, gravplasser Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Hanne Alnæs, gruppeleder landskap (Kristiansand og Arendal) (MNLA)
 • hanne.alnes@asplanviak.no
 • 900 61 410
 • Asplan Viak AS, Leikanger
 • Sognefjordv. 40
 • 6863 Leikanger
 • http://www.asplanviak.no
 • 41799417
 • Næringsområder Hageplanlegging Parker, byrom, gater, torg Skjøtselsplaner Boligområder, hyttefelt Gårdsrom Institusjoner Visualisering By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Barnehager, skoler, idrettsanlegg Kirkegårder, gravplasser Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Hilde Ruud, gruppeleder (MNLA)
 • hilde.ruud@asplanviak.no
 • 416 37 898
 • Johanne Broch Hauge (MNLA)
 • johanne.hauge@asplanviak.no
 • 951 82 479
 • Asplan Viak AS, Oslo
 • Kongensg. 1
 • Postboks 337 Sentrum
 • 0101 OSLO
 • http://www.asplanviak.no
 • 417 99 417
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Hageplanlegging Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Alf Haukeland (MNLA)
 • alf.haukeland@asplanviak.no
 • 917 42 325
 • Asplan Viak AS, Sandvika
 • Kjørbov. 12
 • Pb. 24
 • 1300 SANDVIKA
 • http://www.asplanviak.no
 • 41619141
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Hageplanlegging Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Johannes Aicher
 • johannes.aicher@asplanviak.no
 • 986 28 990
 • Asplan Viak AS, Skien
 • Torgg. 18
 • Pb. 393 Sentrum
 • 3701 SKIEN
 • http://www.asplanviak.no
 • 41799417
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Hageplanlegging Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Bjørg Wethal (MNLA)
 • bjorg.wethal@asplanviak.no
 • 932 92 380
 • Asplan Viak AS, Stavanger
 • Østervågkaien 1 A
 • 4006 STAVANGER
 • http://www.asplanviak.no
 • 417 99 417
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Hageplanlegging Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Heidi K. Urtegård, gruppeleder landskap (MNLA)
 • heidi.urtegaard@asplanviak.no
 • 930 14 333
 • Asplan Viak AS, Tromsø
 • Kirkegata 4
 • 9008 TROMSØ
 • http://www.asplanviak.no
 • 417 99 417
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Hageplanlegging Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Mari Hagen, gruppeleder (MNLA)
 • mari.hagen@asplanviak.no
 • 480 04 259
 • Asplan Viak AS, Trondheim
 • Abels g. 9
 • 7030 TRONDHEIM
 • http://www.asplanviak.no
 • 417 99 417
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Hageplanlegging Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Sigrid Vasseljen, gruppeleder landskap (MNLA)
 • sigrid.vasseljen@asplanviak.no
 • 928 79 750
 • Lisbet Haug, fagsjef landskapsarkitektur (nasjonalt) (MNLA)
 • lisbet.haug@asplanviak.no
 • 952 25 201
 • Asplan Viak AS, Tønsberg
 • Kjellev. 21 (fra februar 2023: Farmannsveien 3)
 • Pb. 87 Sentrum
 • 3101 TØNSBERG
 • http://www.asplanviak.no
 • 417 99 417
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Hageplanlegging Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Inger Synnøve Elsness (MNLA)
 • ingers.elsness@asplanviak.no
 • 98 44 96 67
 • Asplan Viak AS, Ål
 • Sundretunet
 • Sundrejordet 4
 • 3570 ÅL
 • http://www.asplanviak.no/
 • 417 99 417
 • Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Hageplanlegging Gårdsrom Barnehager, skoler, idrettsanlegg Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Parker, byrom, gater, torg Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging By og tettstedsutvikling Næringsområder Samferdsel Skjøtselsplaner Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Marianne Laa (MNLA)
 • marianne.laa@asplanviak.no
 • 971 65 167
 • Asplan Viak AS, Ås
 • Moerv. 5
 • 1430 ÅS
 • http://www.asplanviak.no
 • 920 52 729
 • Næringsområder Hageplanlegging Parker, byrom, gater, torg Skjøtselsplaner Boligområder, hyttefelt Gårdsrom Institusjoner Visualisering By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Barnehager, skoler, idrettsanlegg Kirkegårder, gravplasser Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Astrid Høie Fredheim
 • astrid.fredheim@asplanviak.no
 • 936 32 132
 • ATSITE
 • Filipstadveien 5
 • 0250 OSLO
 • http://www.atsite.no/
 • 92 04 02 68
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Hageplanlegging Institusjoner Næringsområder Kirkegårder, gravplasser Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Anne Truelsen Schultz (MNLA)
 • anne@atsite.no
 • 92 04 02 68
 • Imke Wojanowski (MNLA)
 • iw@atsite.no
 • 47 30 72 40
 • ATSITE AS, Stavanger
 • Strandkaien 44
 • 4005 Stavanger
 • http://www.atsite.no
 • 47 30 72 40
 • Hageplanlegging By og tettstedsutvikling Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Barnehager, skoler, idrettsanlegg Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Imke Wojanowski (MNLA)
 • iw@atsite.no
 • 47 30 72 40
 • Anne Truelsen Schultz (MNLA)
 • anne@atsite.no
 • 92 04 02 68
 • bar bakke landskapsarkitekter as
 • CJ Hambros plass 7, 4. etg.
 • CJ Hambros plass 7
 • 0164 OSLO
 • http://www.barbakke.no
 • 992 52 255
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Skjøtselsplaner Visualisering Historiske anlegg Hageplanlegging By og tettstedsutvikling Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Lokal overvannsdisponering Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger
Kontakt:
 • Mona Kramer Wendelborg (MNLA)
 • mona@barbakke.no
 • 920 57 200
 • Kjersti Vallevik Håbjørg (MNLA)
 • kjersti@barbakke.no
 • 419 08 937
 • Bjørbekk & Lindheim AS
 • Sagveien 23 A
 • 0459 OSLO
 • http://www.blark.no
 • 22 04 04 60
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Hageplanlegging Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Line Løvstad Nordbye (MNLA)
 • lln@blark.no
 • 97 65 02 04
 • Jostein Bjørbekk (MNLA)
 • jb@blark.no
 • 900 56 417
 • Blå Landskapsarkitekter AS
 • Brekkev. 5 H
 • Pb. 158
 • 1431 ÅS
 • http://www.blaveis.no
 • 970 05 530/970 38 493
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Hageplanlegging Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger By og tettstedsutvikling Skjøtselsplaner Visualisering Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Siri Lima (MNLA)
 • siri@blaveis.no
 • 970 38 493
 • Sille Winsnes (MNLA)
 • sille@blaveis.no
 • 970 05 530
 • COWI AS, Drammen
 • Nedre Strandg. 3
 • 3015 Drammen
 • http://www.cowi.no
 • 02694
 • Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Skjøtselsplaner Boligområder, hyttefelt Gårdsrom Institusjoner Visualisering By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Barnehager, skoler, idrettsanlegg Kirkegårder, gravplasser Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Historiske anlegg Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Mona Stangjordet-Eger
 • mnha@cowi.com
 • 92232461
 • COWI AS, Fredrikstad
 • Kobberslagerstredet 2
 • 1671 KRÅKERØY
 • http://www.cowi.no
 • 02694
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Institusjoner Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Gårdsrom Kirkegårder, gravplasser Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Historiske anlegg Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Liv Marie Bodal Sivertsen
 • lmb@cowi.no
 • 414 17 140
 • COWI AS, Haugesund
 • Rennesøyg. 12
 • 5537 HAUGESUND
 • http://www.cowi.no
 • 02694
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Institusjoner Visualisering Kirkegårder, gravplasser Skjøtselsplaner Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Historiske anlegg Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Åse Aleheim
 • aaae@cowi.com
 • 99739094
 • COWI AS, Oslo
 • Karvesvingen 2
 • 0579 OSLO
 • http://www.cowi.no
 • 02694
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Institusjoner Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Gårdsrom Visualisering Kirkegårder, gravplasser Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Historiske anlegg Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Aksel Dvergsten
 • akd@cowi.com
 • 938 57 036
 • COWI AS, Stavanger
 • Richard Johnsens g. 12
 • Pb 8034
 • 4068 Stavanger
 • https://www.cowi.no
 • 02694
 • By og tettstedsutvikling Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Barnehager, skoler, idrettsanlegg Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Helene Lustrup
 • helu@cowi.no
 • 97535788
 • Marianne Berge (MNLA)
 • mibg@cowi.com
 • 916 97 461
 • COWI AS, Tromsø
 • Stakkevollv. 41
 • 9010 Tromsø
 • http://www.cowi.no
 • 02694
 • By og tettstedsutvikling Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Barnehager, skoler, idrettsanlegg Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Preben Lyngaas Jensen
 • plje@cowi.com
 • 934 93 338
 • Curve Studio AS
 • Tollbodalmenningen 5, 5004 Bergen
 • hello@curvestudio.no
 • https://curvestudio.no
 • 484 99 818
 • By og tettstedsutvikling Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Barnehager, skoler, idrettsanlegg Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering Visualisering
Kontakt:
 • Johan Alexander Abrahamsson (MNLA)
 • johan@curvestudio.no
 • 454 04 586
 • Kenneth Waggestad-Stoa
 • kenneth@curvestudio.no
 • 484 99 818
 • Dronninga landskap AS
 • Dronningens g. 22
 • 0154 OSLO
 • http://www.dronninga.com
 • 97 95 41 35
 • Kirkegårder, gravplasser Gårdsrom Parker, byrom, gater, torg Barnehager, skoler, idrettsanlegg By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Hageplanlegging Institusjoner Samferdsel Visualisering Historiske anlegg Næringsområder Boligområder, hyttefelt Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Alf Selnesaunet
 • alf@dronninga.com
 • 979 54 135
 • Rainer Stange (MNLA)
 • rainer@dronninga.com
 • 900 47 530
 • Ragnhild Momrak (MNLA)
 • ragnhild@dronninga.com
 • 959 63 769
 • edit AS (Wildcard-kontor)
 • Myntgata 2C
 • 0151 Oslo hello@edit.land
 • https://edit.land
 • (+47)93095008
 • Hageplanlegging By og tettstedsutvikling Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Barnehager, skoler, idrettsanlegg Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Linn Runeson
 • linn@edit.land
 • (+47)93095008
 • Eric Reid
 • eric@edit.land
 • 48407250
 • Eika landskap
 • Nordbøgata 9 A, 4006 STAVANGER
 • www.eikalandskap.no
 • 99 44 82 29
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Friluftsområder, turveier, strandsoner Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Parker, byrom, gater, torg Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging By og tettstedsutvikling Samferdsel Lokal overvannsdisponering Boligområder, hyttefelt Næringsområder Visualisering
Kontakt:
 • Astrid Norland (MNLA)
 • an@eikalandskap.no
 • 99 44 82 29
 • Philip Arthur Nessa (MNLA)
 • pan@eikalandskap.no
 • 40627651
 • En til En Arkitekter A/S
 • Vaskerelven 8
 • 5014 Bergen
 • http://www.entilen-arkitekter.no
 • 55 30 48 80/ 415 64 707
 • Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Gårdsrom Kirkegårder, gravplasser Parker, byrom, gater, torg Visualisering Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Johanne M. T. Aksnes
 • johanne@entilen-arkitekter.no
 • 415 54 707
 • Hector Pina-Barrios
 • hector@entilen-arkitekter.no
 • 452 14 249
 • Marianne Øverås Aasebø, planarkitekt
 • marianne@entilen-arkitekter.no
 • 995 60 975
 • Feste Kapp AS
 • Kapp Næringshage
 • Pb. 113
 • 2858 KAPP
 • http://www.feste.no
 • 46 79 02 42 // 970 74 190
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Hageplanlegging Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Skjøtselsplaner Historiske anlegg Visualisering Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging
Kontakt:
 • Hans Olav Haug Egge (MNLA)
 • hoe@feste.no
 • 970 74 190
 • Ingunn Agnethe Lønstad (MNLA)
 • il@feste.no
 • 467 90 242
 • Feste NordØst as
 • Gata 1, 2540 Tolga
 • Pb. 33
 • 2540 TOLGA
 • http://www.feste.no
 • 62 48 03 55
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Gårdsrom Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Stine Ringnes (MNLA)
 • sr@feste.no
 • 99 23 58 77
 • Helge Bakke (MNLA)
 • hb@feste.no
 • 95 87 42 17
 • Feste Sør AS, Arendal
 • Torvet 5
 • 4836 Arendal
 • http://www.feste.no
 • (+47) 47 01 03 30
 • Hageplanlegging By og tettstedsutvikling Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Barnehager, skoler, idrettsanlegg Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Line Bull
 • lb@feste.no
 • 928 60 853
 • Tone Telnes (MNLA)
 • tt@feste.no
 • 97 77 99 90
 • Feste Sør AS, Porsgrunn
 • Tordenskjoldsg. 6
 • Pb. 120
 • 3901 PORSGRUNN
 • http://www.feste.no
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Gårdsrom Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Hageplanlegging Visualisering Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Line Bull
 • lb@feste.no
 • 928 60 853
 • Tone Telnes (MNLA)
 • tt@feste.no
 • 97 77 99 90
 • FLYTLANDSKAP AS
 • Drammensveien 288, 0283 OSLO
 • PB 505, 1327 Lysaker
 • https://www.flytlandskap.no
 • 95 55 40 10/90 95 12 12
 • Hageplanlegging Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Barnehager, skoler, idrettsanlegg Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Skjøtselsplaner Historiske anlegg Lokal overvannsdisponering By og tettstedsutvikling Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging
Kontakt:
 • Gabriele Kozderka Røkenes (MNLA)
 • g@flytlandskap.no
 • 95 55 40 10
 • Janicke Ramfjord Egeberg (MNLA)
 • j@flytlandskap.no
 • 90 95 12 12
 • GG Landskap as
 • Norneveien 8
 • 3226 SANDEFJORD
 • www.gglandskap.no
 • +47 91616839
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt Gårdsrom Hageplanlegging Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Institusjoner By og tettstedsutvikling Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger
Kontakt:
 • Gullik Gulliksen (MNLA)
 • gullik@gglandskap.no
 • +47 91616839
 • Gode uterom
 • Bekkefaret 18, 3132 Husøysund
 • post@godeuterom.no
 • https://www.godeuterom.no
 • 905 87 541
 • Hageplanlegging By og tettstedsutvikling Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Barnehager, skoler, idrettsanlegg Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Anne-Kari Hetterud (MNLA)
 • Post@godeuterom.no
 • 90587541
 • Grindaker AS
 • Rådhusgata 25
 • 0158 OSLO
 • http://www.grindaker.no
 • 23 11 34 40
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Hageplanlegging Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Heikki Granroth (MNLA)
 • heikki.granroth@grindaker.no
 • Vida Nygaard
 • vida.nygaard@grindaker.no
 • 906 22 182
 • Hallstein AS
 • Monrads g. 13 A
 • 0564 Oslo
 • http://www.hallstein.no
 • 90 40 10 70
 • Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Hageplanlegging Kirkegårder, gravplasser Parker, byrom, gater, torg Visualisering
Kontakt:
 • Hallstein Guthu
 • hallstein@hallstein.no
 • 904 01 070
 • Yan Zou (MNLA)
 • zoe@hallstein.no
 • 46 57 27 35
 • Haug Landskap AS
 • Nedredammen 6 A
 • 3475 SÆTRE
 • http://www.hauglandskap.no
 • 996 40 252
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Hageplanlegging Institusjoner Parker, byrom, gater, torg Skjøtselsplaner Historiske anlegg By og tettstedsutvikling Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Næringsområder Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Merete Haug (MNLA)
 • merete@hauglandskap.no
 • 996 40 252
 • Henning Larsen, Arendal
 • Kystv. 2
 • 4841 Arendal
 • https://henninglarsen.com/no
 • 37073100
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Institusjoner Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Kirkegårder, gravplasser Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Gøril Mortensen (MNLA)
 • Goril.mortensen@henninglarsen.com
 • 970 60 644
 • Eva Vefald Bergsodden
 • eva.bergsodden@henninglarsen.com
 • 977 79 989
 • Henning Larsen, Drammen
 • Erik Børresens alle 7
 • Pb. 113 Bragernes
 • 3001 Drammen
 • https://henninglarsen.com/no
 • 32 25 45 00
 • By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Skjøtselsplaner Visualisering Samferdsel Parker, byrom, gater, torg Gårdsrom Næringsområder Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt Institusjoner Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering Kirkegårder, gravplasser
Kontakt:
 • Helene Sørlie (MNLA)
 • helene.sorlie@henninglarsen.com
 • 476 45 364
 • Eva Vefald Bergsodden
 • eva.bergsodden@henninglarsen.com
 • 97 77 99 89
 • Henning Larsen, Kristiansand
 • Vestre Strandgate 67
 • 4612 Kristiansand eva.bergsodden@henninglarsen.com
 • https://henninglarsen.com/no
 • 994 28 100
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Institusjoner Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering Kirkegårder, gravplasser Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering
Kontakt:
 • Gøril Mortensen (MNLA)
 • goril.mortensen@henninglarsen.com
 • 970 60 644
 • Eva Vefald Bergsodden
 • eva.bergsodden@henninglarsen.com
 • 977 79 989
 • Henning Larsen, Lillehammer
 • Løkkeg. 9
 • 2615 Lillehammer
 • eva.bergsodden@henninglarsen.com
 • https://henninglarsen.com/no
 • 97 77 99 89
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom By og tettstedsutvikling Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Kaisa Stina Tofthagen
 • kaisa.tofthagen@henninglarsen.com
 • 91 13 61 42
 • Eva Vefald Bergsodden
 • eva.bergsodden@henninglarsen.com
 • 97 77 99 89
 • Henning Larsen, Oslo
 • Harbitzalléen 5, Harbitz Torg, 0275 Oslo
 • Pb. 427 Skøyen
 • 0213 OSLO
 • https://henninglarsen.com/no
 • 22 51 80 00
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Institusjoner Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Visualisering Lokal overvannsdisponering Boligområder, hyttefelt Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Historiske anlegg Hageplanlegging Gårdsrom Næringsområder Skjøtselsplaner
Kontakt:
 • Lars-Erik Vedvik Hansen (MNLA)
 • lars-erik.hansen@henninglarsen.com
 • 913 83 153
 • Henning Larsen, Trondheim
 • Kobbesg. 2
 • Pb. 9420 Torgarden
 • 7493 TRONDHEIM
 • https://henninglarsen.com/no
 • 73 84 10 00 /977 79 989
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Jan Ole Lein (MNLA)
 • jan.ole.lein@henninglarsen.com
 • 932 43 280
 • Eva Vefald Bergsodden
 • eva.bergsodden@henninglarsen.com
 • 977 79 989
 • In Situ AS
 • Bernt Ankers g. 19
 • 1534 MOSS
 • http://www.insitu.no
 • 69 20 60 10/94 16 10 08
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Åsa Hjorth (MNLA)
 • ah@insitu.no
 • 957 66 783
 • Maria Thøgersen Eide (MNLA)
 • mte@insitu.no
 • 952 42 163
 • Gro Tandberg (MNLA)
 • gt@insitu.no
 • 419 08 938
 • IN'BY AS
 • Grubbeg. 14, 0179 Oslo
 • inby@inby.no
 • http://www.inby.no
 • 22 94 24 10
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Institusjoner Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Skjøtselsplaner Kirkegårder, gravplasser Lokal overvannsdisponering Hageplanlegging
Kontakt:
 • Bente-Sølvi Toverød (MNLA)
 • bente.toverod@inby.no
 • 959 45 910
 • Ola Bettum (MNLA)
 • ob@inby.no
 • 913 25 994
 • Peer Lehn-Pedersen
 • plp@inby.no
 • 936 84 343
 • Lala Tøyen AS
 • Trondheimsveien 37
 • 0560 Oslo post@lala.no
 • http://www.lala.no
 • 932 19 258
 • Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Barnehager, skoler, idrettsanlegg Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Lokal overvannsdisponering Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Visualisering By og tettstedsutvikling Boligområder, hyttefelt Historiske anlegg Hageplanlegging Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Skjøtselsplaner
Kontakt:
 • Kari Tønseth (MNLA)
 • kari@lala.no
 • 932 19 258
 • Madeleine Fredriksen
 • Madeleine@lala.no
 • 928 95 957
 • LandArk as
 • Leirfjordveien 160
 • 8890 LEIRFJORD
 • http://www.landark.no
 • 926 22 556
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Hageplanlegging Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Åsfrid Fagervik (MNLA)
 • landark@landark.no
 • 926 22 556
 • Nina Karlsø (MNLA)
 • karlso@landark.no
 • 990 38 025
 • LANDSKAPERIET AS
 • Øvre Slottsgate 2B
 • 0157 Oslo
 • http://www.landskaperiet.no
 • 46 77 26 00
 • Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Institusjoner Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Skjøtselsplaner Visualisering Historiske anlegg Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Marianne Thomassen (MNLA)
 • mt@landskaperiet.no
 • 97 18 16 74
 • Mona Kittelsen Røberg (MNLA)
 • mkr@landskaperiet.no
 • 97 70 61 81
 • Landskapskollektivet AS
 • Thor Dahls gate 1
 • 3210 Sandefjord
 • www.landskapskollektivet.no
 • 462 87 312
 • Parker, byrom, gater, torg Barnehager, skoler, idrettsanlegg Friluftsområder, turveier, strandsoner Institusjoner Boligområder, hyttefelt Lokal overvannsdisponering Gårdsrom Næringsområder By og tettstedsutvikling Historiske anlegg Hageplanlegging
Kontakt:
 • Frode Bjærum Pedersen (MNLA)
 • frode@landskapskollektivet.no
 • 462 87 312
 • Ane Lauve Wike (MNLA)
 • ane@landskapskollektivet.no
 • 938 38 565
 • Lotte Malene Kihle (MNLA)
 • lotte@landskapskollektivet.no
 • 900 56 574
 • LARK landskap as
 • Drammensveien 130
 • Pb. 457 Skøyen
 • 0213 Oslo
 • https://larklandskap.no
 • 23 13 12 00
 • Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Skjøtselsplaner Boligområder, hyttefelt Gårdsrom Institusjoner By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Barnehager, skoler, idrettsanlegg Samferdsel Historiske anlegg Visualisering
Kontakt:
 • Yvonne Dengin
 • Yvonne@lark.no
 • 901 48 398
 • Kari-Elisabeth Haugan
 • Kari-Elisabeth@lark.no
 • 479 03 361
 • LARK landskap as, Sandefjord
 • Nordre Fokserød 13
 • 3241 Sandefjord
 • https://larklandskap.no
 • 913 96 001
 • Hageplanlegging By og tettstedsutvikling Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Barnehager, skoler, idrettsanlegg Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Heidi Borgersen (MNLA)
 • heidi@lark.no
 • 913 96 001
 • LINK arkitektur AS
 • Kirkeg. 4
 • Postboks 383 Sentrum
 • 0102 Oslo
 • http://www.linkarkitektur.no
 • 21 52 22 00
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Hageplanlegging Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Erle Stenberg
 • erle.stenberg@linklandskap.no
 • 936 70 082
 • Ivar F. Nielsen
 • ifn@linklandskap.no
 • 97 09 76 45
 • LINK arkitektur AS Landskap, Stavanger
 • Kvitsøyg. 10
 • 4014 Stavanger
 • http://www.linkarkitektur.no
 • 51 60 16 70
 • Næringsområder Hageplanlegging Parker, byrom, gater, torg Skjøtselsplaner Boligområder, hyttefelt Gårdsrom Institusjoner Visualisering By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Barnehager, skoler, idrettsanlegg Kirkegårder, gravplasser Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Ida Grande (MNLA)
 • itg@linklandskap.no
 • 482 51 351
 • LO:LE landskap og plan AS
 • Skanseg. 4
 • Synnavinden 45
 • 9015 Tromsø
 • http://www.lolelandskap.no
 • 415 06 783
 • Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Skjøtselsplaner Boligområder, hyttefelt Gårdsrom Institusjoner Visualisering By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Barnehager, skoler, idrettsanlegg Kirkegårder, gravplasser Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Mari A. Aston Bergset (MNLA)
 • mari@lolelandskap.no
 • 415 06 783
 • Meta Landskap AS
 • Fjellgata 2 C
 • 0566 Oslo
 • https://www.metalandskap.no
 • 984 34 888
 • Hageplanlegging By og tettstedsutvikling Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Barnehager, skoler, idrettsanlegg Institusjoner Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Erik M. Munkebye (MNLA)
 • info@metalandskap.no
 • 984 34 888
 • Mud AS
 • Rosenkrantzgaten 12
 • post@mud.no
 • 5003 Bergen
 • https://mad.no/mud
 • 40848865
 • Hageplanlegging By og tettstedsutvikling Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Barnehager, skoler, idrettsanlegg Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Visualisering Historiske anlegg
Kontakt:
 • Niklas Mayr (MNLA)
 • nm@mud.no
 • 40 84 88 65
 • Multiconsult, Oslo
 • Nedre Skøyen vei 2
 • Pb. 265 Skøyen, 0213 Oslo
 • http://www.multiconsult.no
 • 21 58 00 00
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Hageplanlegging Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Marthe Laureen Dahl Zimmer
 • Marthe.Zimmer@multiconsult.no
 • 92 62 30 81
 • Tina Fast
 • Tina.fast@multiconsult.no
 • 93 21 91 62
 • Multiconsult, Region Nord
 • Kvaløyveien 156
 • Pb. 2274
 • 9269 TROMSØ
 • http://www.multiconsult.no/
 • 951 90 790
 • By og tettstedsutvikling Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Barnehager, skoler, idrettsanlegg Visualisering Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger
Kontakt:
 • Tom Langeid (MNLA)
 • tom.langeid@multiconsult.no
 • 951 90 790
 • Multiconsult Region Sør, Kristiansand
 • Fjellgata 6
 • 4612 Kristiansand kristiansand@multiconsult.no
 • http://www.multiconsult.no
 • 37 40 20 00/90066989
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Visualisering Gårdsrom Friluftsområder, turveier, strandsoner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger By og tettstedsutvikling Hageplanlegging Lokal overvannsdisponering Historiske anlegg
Kontakt:
 • Svanur Larusson (MNLA)
 • svanur.larusson@multiconsult.no
 • 900 66 989
 • Espen Eek
 • espen.eek@multiconsult.no
 • 95 13 22 34
 • Multiconsult Region Sør, Stavanger
 • Vassbotnen 23
 • 4033 STAVANGER sandnes@multiconsult.no
 • http://www.multiconsult.no
 • 51 22 46 00/95 13 22 34
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Hageplanlegging Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Historiske anlegg Visualisering Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Espen Eek
 • espen.eek@multiconsult.no
 • 95 13 22 34
 • Svanur Larusson (MNLA)
 • svanur.larusson@multiconsult.no
 • 900 66 989
 • Multiconsult, Region Vest
 • Nesttunbrekka 99
 • 5221 Bergen bergen@multiconsult.no
 • http://www.multiconsult.no
 • 55 62 37 00
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Åsta Midtbø (MNLA)
 • Asta.midtbo@multiconsult.no
 • 93 45 44 20
 • Hilde Blokkum (MNLA)
 • hilde.blokkum@multiconsult.no
 • 99 32 08 43
 • Norconsult AS, Bergen
 • Valkendorfsgt. 6
 • 5012 BERGEN
 • http://www.norconsult.no
 • 55 37 55 00
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Hageplanlegging Gårdsrom Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Nina Dybwad (MNLA)
 • nina.dybwad@norconsult.com
 • 996 91 537
 • Norconsult AS, Hamar
 • Torgg. 22
 • 2317 HAMAR
 • http://www.norconsult.no
 • 62 02 52 00
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Hageplanlegging Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Institusjoner Historiske anlegg Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Brit Angell Johnson (MNLA)
 • Brit.Angell.Johnson@norconsult.com
 • 948 92 735
 • Ingrid Sandberg Kjørven (MNLA)
 • Ingrid.Sandberg.Kjorven@norconsult.com
 • 454 04 477
 • Norconsult AS, Haugesund
 • Torgg. 10
 • Pb. 458
 • 5501 Haugesund
 • http://www.norconsult.no/
 • 48 01 43 18
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Hageplanlegging Institusjoner Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Historiske anlegg Samferdsel Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Skjøtselsplaner Visualisering Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Tor Inge Fredriksen
 • tor.inge.fredriksen@norconsult.com
 • 48 10 43 18
 • Norconsult AS, Larvik
 • Nedre Fritzøeg. 2
 • Pb. 35, 3285 Larvik
 • http://www.norconsult.no/
 • 33 14 14 00
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Hageplanlegging Institusjoner Parker, byrom, gater, torg Næringsområder Skjøtselsplaner Kirkegårder, gravplasser Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Samferdsel Visualisering Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Lena Heggem Jørgensen (MNLA)
 • lehjo@norconsult.no
 • 905 88 075
 • Astrid D. Skalleberg (MNLA)
 • adska@norconsult.no
 • 901 56 237
 • Ann-Charlotte Kristina Horgen (MNLA)
 • ann-charlotte.kristina.horgen@norconsult.com
 • 454 47 403
 • Siv Wiersdalen (MNLA)
 • Siv.wiersdalen@norconsult.com
 • 932 04 564
 • Norconsult AS, Sandvika og Oslo
 • Vestfjordgt. 4, 1338 Sandvika
 • Kongens gt 21, 0153 Oslo
 • http://www.norconsult.no
 • 67 57 10 00
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Institusjoner Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering Hageplanlegging Gårdsrom Kirkegårder, gravplasser Skjøtselsplaner Historiske anlegg
Kontakt:
 • Hilda Øfsthus (MNLA)
 • Hilda.Ofsthus@norconsult.com
 • 454 01 698
 • Even Bakken
 • even.bakken@norconsult.com
 • Line Beate Løvlien (MNLA)
 • line.beate.lovlien@norconsult.com
 • Norconsult AS, Sogn og Fjordane
 • Dalav. 25
 • 6856 Sogndal
 • http://www.norconsult.no
 • 57 62 79 00
 • Næringsområder Hageplanlegging Parker, byrom, gater, torg Skjøtselsplaner Boligområder, hyttefelt Gårdsrom Institusjoner Visualisering By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Barnehager, skoler, idrettsanlegg Kirkegårder, gravplasser Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Historiske anlegg Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Linn Marita Næss (MNLA)
 • linn.marita.naess@norconsult.com
 • 454 04 455
 • Gøril Holen Lomheim (MNLA)
 • goril.holen.lomheim@norconsult.com
 • 957 81 489
 • Norconsult AS, Stavanger
 • Jåttåflaten 27
 • Pb. 130
 • 4065 STAVANGER
 • http://www.norconsult.no/
 • 51 90 53 00
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Institusjoner Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Skjøtselsplaner Kirkegårder, gravplasser Lokal overvannsdisponering Historiske anlegg
Kontakt:
 • Margrét Backman
 • margret.backman@norconsult.com
 • 454 04 615
 • Norconsult AS, Steinkjer
 • Kongensgate 27
 • 7713 Steinkjer
 • https://www.norconsult.no
 • 40873734
 • Hageplanlegging By og tettstedsutvikling Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Barnehager, skoler, idrettsanlegg Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Siri Alette Aurstad (MNLA)
 • siri.alette.aurstad@norconsult.com
 • 408 73 734
 • Norconsult AS, Sunnmøre
 • Retirov. 4, 6019 Ålesund
 • Vikemyra 1, 6065 Ulsteinvik
 • http://www.norconsult.no
 • 70 17 05 00
 • Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Skjøtselsplaner Boligområder, hyttefelt Gårdsrom Institusjoner Visualisering By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Barnehager, skoler, idrettsanlegg Kirkegårder, gravplasser Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Lokal overvannsdisponering Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger
Kontakt:
 • Sindre Blindheim
 • sindre.blindheim@norconsult.com
 • 95 74 33 11
 • Ingvild Yri (MNLA)
 • ingvild.yri@norconsult.com
 • 920 19 346
 • Norconsult AS, avd. Tromsø
 • Stortorget 2
 • Postboks 228
 • 9253 Tromsø
 • https://www.norconsult.no/
 • 77 66 70 80
 • By og tettstedsutvikling Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Barnehager, skoler, idrettsanlegg Institusjoner Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Asbjørn Sørensen, avd. leder, sivilarkitekt MNAL
 • asbjørn.sorensen@norconsult.com
 • 45404387
 • Norconsult AS, Trondheim
 • Ingvald Ystgaards v. 3 A
 • 7047 Trondheim
 • http://www.norconsult.no/
 • 73 20 46 00
 • Friluftsområder, turveier, strandsoner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Samferdsel Visualisering Næringsområder Hageplanlegging Parker, byrom, gater, torg Skjøtselsplaner Boligområder, hyttefelt Gårdsrom Institusjoner By og tettstedsutvikling Barnehager, skoler, idrettsanlegg Kirkegårder, gravplasser Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger
Kontakt:
 • Karin Fossbakk (MNLA)
 • karin.fossbakk@norconsult.com
 • 95 07 08 37
 • Nordplan AS - avd Lillehammer
 • Vormstuguvegen 40
 • 2624 Lillehammer
 • https://www.nordplan.no/avdelinger/lillehammer/
 • 454 04 914
 • Hageplanlegging By og tettstedsutvikling Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Barnehager, skoler, idrettsanlegg Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • David Lawford (MNLA)
 • dl@nordplan.no
 • 406 33 243
 • Nordplan AS - avd Nordfjordeid
 • Eidsg. 45
 • 6771 Nordfjordeid
 • http://www.nordplan.no
 • 406 33 243
 • Næringsområder Hageplanlegging Parker, byrom, gater, torg Skjøtselsplaner Boligområder, hyttefelt Gårdsrom Institusjoner Visualisering By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Barnehager, skoler, idrettsanlegg Kirkegårder, gravplasser Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Historiske anlegg Lokal overvannsdisponering Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger
Kontakt:
 • David Lawford (MNLA)
 • dl@nordplan.no
 • 406 33 243
 • Nordplan AS - avd Ålesund
 • Notenesgt. 14
 • 6002 Ålesund
 • http://www.nordplan.no
 • 406 33 243
 • Næringsområder Hageplanlegging Parker, byrom, gater, torg Skjøtselsplaner Boligområder, hyttefelt Gårdsrom Institusjoner Visualisering By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Barnehager, skoler, idrettsanlegg Kirkegårder, gravplasser Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • David Lawford (MNLA)
 • dl@nordplan.no
 • 406 33 243
 • Nordplan AS - avd. Førde
 • Langebruv. 9
 • Pb. 685
 • 6804 Førde
 • http://www.nordplan.no
 • 940 12 876
 • Næringsområder Hageplanlegging Parker, byrom, gater, torg Skjøtselsplaner Boligområder, hyttefelt Gårdsrom Institusjoner Visualisering By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Barnehager, skoler, idrettsanlegg Kirkegårder, gravplasser Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • David Lawford (MNLA)
 • dl@nordplan.no
 • 406 33 243
 • Nordplan AS - avd. Vågå
 • Vågåv. 35
 • 2680 Vågå
 • http://www.nordplan.no
 • 970 01 360
 • Næringsområder Hageplanlegging Parker, byrom, gater, torg Skjøtselsplaner Boligområder, hyttefelt Gårdsrom Institusjoner Visualisering By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Barnehager, skoler, idrettsanlegg Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Kirkegårder, gravplasser Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • David Lawford (MNLA)
 • dl@nordplan.no
 • 406 33 243
 • Paraply Landskap AS
 • Tollbodallmenningen 2, 5004 Bergen
 • live@paraplylandskap.no
 • https://www.paraplylandskap.no
 • 98 46 18 46
 • By og tettstedsutvikling Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Barnehager, skoler, idrettsanlegg Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Skjøtselsplaner Visualisering Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Live Smelvær Høgelid (MNLA)
 • live@paraplylandskap.no
 • 98 46 18 46
 • Åsa Haaland
 • asa@paraplylandskap.no
 • 94 06 37 88
 • Pir 2 Oslo AS
 • Vulkan 11, 0178 Oslo
 • http://www.pir2.no
 • 971 99 714
 • Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Boligområder, hyttefelt Gårdsrom Institusjoner Visualisering By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Barnehager, skoler, idrettsanlegg Kirkegårder, gravplasser Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Skjøtselsplaner Lokal overvannsdisponering Hageplanlegging Samferdsel Historiske anlegg
Kontakt:
 • Christine Gjermo (MNLA)
 • christine.gjermo@pir2.no
 • 971 99 714
 • Betsey-Marie Eskeland
 • betseymarie.eskeland@pir2.no
 • 957 59 193
 • Pir 2 Trondheim AS
 • Fjordgata 21, 7010 Trondheim
 • http://www.pir2.no
 • 91 13 10 02
 • Hageplanlegging By og tettstedsutvikling Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Barnehager, skoler, idrettsanlegg Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Kjellaug Jule
 • kjellaug.jule@pir2.no
 • 48 00 99 17
 • Bjørn Kjetil Grønnesby
 • BjornKjetil.gronnesby@pir2.no
 • 90 12 37 65
 • PLAN arkitekter as
 • Fjordgt. 50
 • 7010 TRONDHEIM
 • http://www.plan.no
 • 73 53 62 00
 • Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Barnehager, skoler, idrettsanlegg Institusjoner Parker, byrom, gater, torg Boligområder, hyttefelt Samferdsel By og tettstedsutvikling Næringsområder Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Kari Bøgle (MNLA)
 • kari@plan.no
 • 489 97 428
 • Juliane Ottersen (MNLA)
 • juliane@plan.no
 • 40 53 34 84
 • Prosjektil AS
 • Gauselsplitten, Gamle Forusveien 1
 • 4031 Stavanger
 • http://www.prosjektil.no
 • +47 51 96 27 90
 • By og tettstedsutvikling Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Barnehager, skoler, idrettsanlegg Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Magne Fuglestad
 • Magne.fuglestad@prosjektil.no
 • 915 34 146
 • Kristina Hjorteland
 • kristina@prosjektil.no
 • 928 37 455
 • RAM Arkitektur as
 • Elvegata 19
 • 2609 Lillehammer
 • http://www.ram-arkitektur.no
 • 61 26 08 00/95 78 87 22
 • Hageplanlegging By og tettstedsutvikling Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Barnehager, skoler, idrettsanlegg Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Skjøtselsplaner Visualisering Historiske anlegg Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Anette Høstmælingen
 • anette@ram-arkitektur.no
 • 99 16 50 71
 • Hillevi Høyer-Andreassen (MNLA)
 • hillevi@ram-arkitektur.no
 • 95 78 87 22
 • Selberg Arkitekter AS
 • Sluppenv. 17 B
 • Pb. 6094 Sluppen
 • 7434 Trondheim
 • http://www.selberg.no
 • 73 18 80 00
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Hageplanlegging Institusjoner Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Skjøtselsplaner Visualisering Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Neil van Est (MNLA)
 • neil@selberg.no
 • 481 79 981
 • SLA Norge AS
 • Hausmannsgate 6, 0186 Oslo
 • e-post: oslo@sla.dk
 • http://www.sla.dk
 • 406 42 836
 • Parker, byrom, gater, torg Gårdsrom Institusjoner By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Samferdsel Visualisering Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Kjersti Wikstrøm
 • kwi@sla.dk
 • 400 47 627
 • Franziska Meisel
 • fne@sla.dk
 • 90 26 42 48
 • Smedsvig landskapsarkitekter AS
 • Øvre Korskirkesmauet 2 B
 • 5018 BERGEN
 • http://www.smedsvig-landskap.no
 • 55 21 04 70
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Hageplanlegging Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Vibeke Jorn Myran (MNLA)
 • vibeke@smedsvik-landskap.no
 • 976 36 036
 • Arne Smedsvig (MNLA)
 • arne@smedsvig-landskap.no
 • 917 26 115
 • Stener Sørensen as
 • Papirbredden 3, Grønland 53
 • Pb. 2125 Strømsø
 • 3003 DRAMMEN
 • http://www.ssas.no
 • 32 26 44 70
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Visualisering Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering Hageplanlegging Historiske anlegg
Kontakt:
 • Marta Treder (MNLA)
 • marta@ssas.no
 • 456 60 637
 • Knut Bruflot
 • knut@ssas.no
 • 411 62 084
 • Studio Gorilla AS
 • Wessels gate 4, 0165 Oslo
 • https://www.studiogorilla.no/
 • 47 63 30 75
 • Hageplanlegging By og tettstedsutvikling Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Barnehager, skoler, idrettsanlegg Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Visualisering Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Hanna Haukøya Storemyr (MNLA)
 • hanna@studiogorilla.no
 • 47 63 30 75
 • Bibbi Irminger Thomassen
 • bibbi@studiogorilla.no
 • 918 05 997
 • Studio Oslo Landskapsarkitekter AS
 • Mariboes gate 8, 6.etg.
 • 0183 Oslo
 • post@so-la.no
 • http://www.so-la.no
 • 988 39 752
 • Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Boligområder, hyttefelt Gårdsrom Institusjoner Visualisering By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Barnehager, skoler, idrettsanlegg Samferdsel Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Lokal overvannsdisponering Hageplanlegging
Kontakt:
 • Ole Rydningen
 • ole.rydningen@so-la.no
 • 988 39 752
 • Ashley Conn (MNLA)
 • ashley.conn@so-la.no
 • 413 04 948
 • Sweco Architects Bergen, tidligere TAG Arkitekter Bergen
 • Nøstegaten 44, 5011 Bergen
 • www.tagarkitekter.no
 • 958 09 644
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Parker, byrom, gater, torg Gårdsrom Næringsområder Hageplanlegging Skjøtselsplaner Institusjoner Lokal overvannsdisponering Historiske anlegg Samferdsel Visualisering Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger
Kontakt:
 • Linn Riise Handal (MNLA)
 • lh@tagarkitekter.no
 • 958 09 644
 • Jorun Espetvedt (MNLA)
 • je@tagarkitekter.no
 • 905 01 539
 • Sweco Architects Oslo, tidligere TAG Arkitekter Oslo
 • Osterhaus' g. 27, 0183 Oslo
 • www.tagarkitekter.no
 • 982 10 752 - Morten Longum, avdelingsleder. 454 49 715 (Frøy Walberg Sandness, leder landskapsgruppa)
 • Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Skjøtselsplaner Gårdsrom By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Visualisering Boligområder, hyttefelt Barnehager, skoler, idrettsanlegg Institusjoner Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Frøy Walberg Sandness, gruppeleder landskap
 • fws@tagarkitekter.no
 • 454 49 715
 • Hanne Pollen (MNLA)
 • hp@tagarkitekter.no
 • 95 80 96 52
 • Sweco Architects Trondheim, tidligere TAG Arkitekter Trondheim
 • Huitfeldtgården
 • Kjøpmannsg. 14, 7013 Trondheim
 • iw@tagarkitekter.no
 • www.tagarkitekter.no
 • 909 33 336
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Gårdsrom Hageplanlegging Lokal overvannsdisponering Visualisering Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Institusjoner Friluftsområder, turveier, strandsoner Kirkegårder, gravplasser Parker, byrom, gater, torg Historiske anlegg
Kontakt:
 • Ingrid Wendelbo (MNLA)
 • iw@tagarkitekter.no
 • 92 43 83 65
 • Frida Schei johansson (MNLA)
 • fsj@tagarkitekter.no
 • 99 22 41 04
 • Sweco Norge AS, Bergen
 • Fantoftvegen 14 P
 • 5072 BERGEN
 • http://www.sweco.no
 • 55 27 50 00
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Gårdsrom Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Skjøtselsplaner Visualisering Friluftsområder, turveier, strandsoner Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Vibeke Juriks
 • vibeke.juriks@sweco.no
 • 48 10 69 46
 • Sweco Norge AS, Lillestrøm
 • Kanalveien 18, 2004 Lillestrøm
 • http://www.sweco.no
 • 67 12 80 00
 • By og tettstedsutvikling Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Barnehager, skoler, idrettsanlegg Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Kirsti Hanebrekke
 • kirsti.hanebrekke@sweco.no
 • 966 27 872
 • Sweco Norge AS, Molde
 • Storgata 42
 • 6412 MOLDE post@sweco.no
 • http://www.sweco.no
 • 73 83 35 00/ 97 55 23 34
 • Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Skjøtselsplaner Boligområder, hyttefelt Gårdsrom Institusjoner Visualisering By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Barnehager, skoler, idrettsanlegg Kirkegårder, gravplasser Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering Hageplanlegging
Kontakt:
 • Jan Gunnar Simonhjell
 • jan.simonhjell@sweco.no
 • 97 55 23 34
 • Audun Brekke Fjeldheim (MNLA)
 • audun.fjeldheim@sweco.no
 • 404 54 575
 • Sweco Norge AS, Oslo
 • Drammensv. 260
 • 0283 OSLO
 • http://www.sweco.no
 • 67 12 80 00
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Gårdsrom Samferdsel Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering Hageplanlegging
Kontakt:
 • Kristina B. Holmblad
 • Kristina.holmblad@sweco.no
 • 404 03 354
 • Sara Polle
 • sara.polle@sweco.no
 • 95 84 13 12
 • Sweco Norge AS, region Telemark
 • Vekanvegen 10, 3840 Seljord/
 • Storgata 136 3915 Porsgrunn
 • Postadresse: Box 120, 3890 Seljord e-post: seljord@sweco.no
 • http://www.sweco.no
 • 35 06 44 44/41 69 02 12
 • Hageplanlegging By og tettstedsutvikling Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Barnehager, skoler, idrettsanlegg Institusjoner Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering Visualisering Historiske anlegg Kirkegårder, gravplasser Skjøtselsplaner
Kontakt:
 • Alexander Stettin (MNLA)
 • alexander.stettin@sweco.no
 • 416 90 212
 • Tora Johanna Dommen Grøstad
 • tora.grostad@sweco.no
 • 971 27 290
 • Sweco Norge AS, Ski
 • Jernbanev. 5-7
 • 1400 Ski
 • https://www.sweco.no
 • 64 91 45 50
 • Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Skjøtselsplaner Boligområder, hyttefelt Gårdsrom Institusjoner Visualisering By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Barnehager, skoler, idrettsanlegg Kirkegårder, gravplasser Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Hageplanlegging Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Vegard Svendsby
 • vegard.svendsby@sweco.no
 • 986 98 687
 • Sweco Norge AS, Stavanger
 • Forusparken 2
 • Pb. 97
 • 4064 Stavanger
 • http://www.sweco.no
 • 51 44 01 00
 • Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Lokal overvannsdisponering Hageplanlegging
Kontakt:
 • Lene Bjørnø
 • lene.bjorno@sweco.no
 • 99 24 49 25
 • Ekuko Naka (MNLA)
 • ekuko.naka@sweco.no
 • 950 49 211
 • SØR arkitekter AS
 • O. H. Holtasg. 29 B
 • 3678 Notodden
 • http://www.sorarkitekter.no
 • 350 29 500
 • Hageplanlegging By og tettstedsutvikling Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Barnehager, skoler, idrettsanlegg Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Roger Heimdal
 • roger@sorarkitekter.no
 • 900 57 176
 • Ellen-Elisabeth Grefsrød (MNLA)
 • ellen@sorarkitekter.no
 • 917 67 379
 • Troll Arkitektur AS
 • Ola Setroms veg 17
 • 7340 Oppdal
 • https://trollarkitektur.no
 • Hageplanlegging By og tettstedsutvikling Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Barnehager, skoler, idrettsanlegg Parker, byrom, gater, torg Visualisering Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging
Kontakt:
 • Johanne Askim Adde (MNLA)
 • johanne@trollarkitekteu.no
 • 909 40 566
 • Marte Uthus Solum (MNLA)
 • marte@trollarkitektur.no
 • 936 23 525
 • VERTE landskap - arkitektur AS
 • Løkkev. 53
 • Pb. 1034
 • 9503 Alta
 • http://www.verte.no
 • 78 44 30 33
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Hageplanlegging Historiske anlegg Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Parker, byrom, gater, torg Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Samferdsel Skjøtselsplaner Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Anita Veiseth (MNLA)
 • anita@verte.no
 • (+47) 901 47 746
 • Diana Horvath
 • diana@verte.no
 • (+47) 983 33 532
 • VILLVIN LANDSKAP
 • Kjelsåsveien 168 A
 • 0884 OSLO Tlf 97748939/47304945/41297041
 • https://villvin.com/
 • post@villvin.com
 • Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Hageplanlegging Parker, byrom, gater, torg Historiske anlegg Næringsområder Boligområder, hyttefelt Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Anne Kaurin (MNLA)
 • anne@villvin.com
 • 412 97 041
 • Guro Maardalen (MNLA)
 • guro@villvin.com
 • 977 48 939
 • Bjørg Thorvik Helgen (MNLA)
 • bjorg@villvin.com
 • 473 04 945
 • White arkitekter AB
 • Youngstorget 2B, 0181 Oslo
 • oslo@white.se
 • whitearkitekter.com/se/kontor/oslo/
 • 917 42 486/22 600 500
 • Hageplanlegging By og tettstedsutvikling Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Barnehager, skoler, idrettsanlegg Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Pål Dixon Sandberg (MNLA)
 • pal.dixon.sandberg@white.se
 • 95742954
 • Sofie Bentzen, MNAL
 • sofie.bentzen@white.se
 • 416 78 956
 • Yme arkitekter, Trondheim
 • Krambugata 2, 7011 Trondheim
 • https://ymearkitekter.no
 • 957 31 428
 • Hageplanlegging By og tettstedsutvikling Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Barnehager, skoler, idrettsanlegg Institusjoner Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Rune Følstad (MNLA)
 • rune@ymearkitekter.no
 • 957 31 428
 • Østengen & Bergo AS, Oslo
 • Kronprinsens gate 1
 • 0251 OSLO
 • http://www.ostengen-bergo.no
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Hageplanlegging Institusjoner Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Visualisering Lokal overvannsdisponering Skjøtselsplaner
Kontakt:
 • Kari Bergo (MNLA)
 • kb@ostengen-bergo.no
 • 909 12 346
 • Ann Kristin Viken Almås (MNLA)
 • akva@ostengen-bergo.no
 • 415 40 581
 • Østre Linje arkitektur og landskap AS
 • Stasjonsmester Frosts g. 14
 • 1830 Askim
 • http://www.ostrelinje.no
 • 69 88 84 13
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Hageplanlegging Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Kaja Svenneby
 • kaja@ostrelinje.no
 • 416 03 605
 • Vigdis Sandli-Ødegaard (MNLA)
 • vigdis@ostrelinje.no
 • 976 71 733