Grindaker har sammen med bl.a. Ghilardi+Hellsten Arkitekter arbeidet for Höegh Eiendom og AF Gruppen med prosjektering av nytt hotell- og kontorbygg med utearealer i tilknytning til det nye bygget.

Grindaker har vært involvert i prosjektet fra og med forprosjektfasen til ferdig bygget anlegg. Prosjektet er en del av Hasle Linje, et stort stedsutviklingsprosjekt og en ny bydel på Hasle.

Prosjektets utomhusarealer omfatter opparbeidelse av gater, gangveier og torg rundt bygget så vel som grønne tak. Miljøgatene Bøkkerveien og Karvesvingen på nord- og sørsiden av det nye bygget er opparbeidet med fortau, gatetrær og nedsenkede plantefelt. På byggets østside er vareleveringsarealet nedsenket og skjult bak et større regnbed med terskler for forsinkelse av overvann langs gangveien. Det nye torget «Pipeplassen» knytter sammen hotellets hovedinngang og det gamle, verneverdige fyrhuset på Hasle. Torgdekket er opparbeidet med granitt i ulike formater, og avsluttes med lave stålkanter inn mot vegetasjonsarealer. Torget formidler en høydeforskjell på seks meter mellom nedre nivå i Karvesvingen til øvre nivå i Bøkkerveien. «Pipetrappen» tar opp høydeforskjellen og innehar en tre-delt funksjon slik at den fungerer som en del av plassrommet: en del for ferdsel, en del for opphold med integrerte sittetrinn og benkeflater i tre, og en del med nedsenkede plantefelt. Det hele knyttes sammen av et omfattende og sammenhengende overvannssystem som fordrøyer og infiltrerer overvann i åpne og grønne løsninger rundt hele bygget.

----

Grindaker together with Ghilardi Hellsten Arkitekter worked for Höegh Eiendom and AF Gruppen in the design of a hotel, office building and the encompassing outdoor spaces. Grindaker has been involved in the project from pre-design to completion. K4 is part of the larger, ongoing Hasle Linje development project. The design of K4’s outdoor spaces included streets, walkways, a plaza, grand staircase and green roofs. The landscape emphasized pedestrian movement and access, sustainable water management, high quality materials, and diverse vegetation. The new building is framed on the north and south side by shared-use streets complete with spacious sidewalks, street trees, and rain gardens. A north-south axis from the surrounding area opens into a multi-use plaza, “Pipeplassen," which connects the hotel's main entrance and the existing historic distillery. The south side of “Pipeplassen” transitions into a wide staircase complete with space for movement, resting, and vegetation.

Prosjektfakta

Kategori: Næringsliv, representasjonsanlegg

Beliggenhet: Hasle, Oslo, Grünerløkka

Oppdragsgiver: Höegh Eiendom

Byggeår: 2021

Prosjektperiode: 2018–2021

Areal/størrelse: Ca. 5000 m2 utomhus

Kostnad inkl. MVA: Totalkostnad 490 mill. kr

Landskapsarkitekt: Grindaker AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Grindaker AS

Rådgivere/konsulenter: Rambøll, Sweco, Brekke & Strand, Asplan Viak

Entreprenør: AF Gruppen

Anleggsgartner: Uteanlegg AS

Arkitekt: Ghilardi+Hellsten Arkitekter AS

Annet: Fotograf: Damian Heinisch

Grindaker AS

  • Hasle-Linje-K4_Damian-Heinisch_020
  • Hasle-Linje-K4_Damian-Heinisch_3
  • Hasle-Linje-K4_Damian-Heinisch_4

Liknende prosjekter