Kontorbygget Asker Panorama skal bli Askers nye signalbygg med mål å være et miljøriktig bygg sertifisert til BREEAM Excellent. Bygget får et totalt areal på ca. 32 000 m2 BTA, inkl. parkeringskjeller og vil huse ca 1000 arbeidsplasser.

 Det innebærer store grønne arealer med stort biomangfold på bakken og på tak. Landskapsplanen har tre vegetasjons-soner: naturhermende skog, parkmessig vegetasjon og stedegen bekkevegetasjon. Alt overvann vil bli fordrøyd og renset på tomta med blant annet regnbed og overstrømningsflater. COWI har stått for KU, regulering og prosjektering av VA og landskap.

Prosjektfakta

Kategori: Næringsliv, representasjonsanlegg

Beliggenhet: Asker kommune, mellom E18 og Drammensveien

Oppdragsgiver: OXER AS

Byggeår: 2014

Prosjektperiode: 2008-2014

Areal/størrelse: 13 daa

Prosjektansvarlig: Kathrine Strøm MNLA

Landskapsarkitekt: COWI AS, Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Kathrine Strøm MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Elise Bast Sørum, Elin Tanding Sørensen og Marius Sekse, alle MNLA

Entreprenør: NCC AS

Anleggsgartner: Skaaret AS

Arkitekt: Arkitektene AS

COWI AS, Oslo

  • Asker Panorama_pri1

Liknende prosjekter