Om NLA

Foto: MV NLA_1. fra årsmøtet 2019

Norske landskapsarkitekters forening NLA

Norwegian Association of Landscape Architects
Bund Norwegischer Landschaftsarchitekten
Association Norvégienne des Architects Paysagistes

Norske landskapsarkitekters forening ble grunnlagt 23. november 1929.
NLA er den norske foreningen for landskapsarkitekter med godkjent utdanning.
I Norge i dag utdannes landskapsarkitekter med mastergrad ved NMBU og på AHO.
Andre som søker opptak må kunne vise til relevant utdanning, praksis eller annet som kvalifiserer til opptak. Søknader behandles individuelt av NLAs medlemskapskomite.

NLA er tilsluttet
IFLA International Federation of Landscape Architects
IFLA Europe
IFLAs definisjon på landskapsarkitektens rolle

Kontaktinformasjon sekretariatet

Daglig leder Marit Hovi 
+47 918 53 106
marit.hovi@landskapsarkitektur.no

Kommunikasjon og marked: Mona Vestli
mona.vestli@landskapsarkitektur.no

Kontortid mandag–fredag kl. 09.00–16.00
Postadresse: c/o Arkitektenes Hus
Josefines gate 32,  NO-0351 Oslo
Org. nr.: 975 506 533
post@landskapsarkitektur.no

Æresmedlemmer
Ola Bettum - Utnevnt 2020
Anne-Karine Halvorsen Thorén - Utnevnt 2020
Bjarne Aasen - Utnevnt 2017
Ingerlise Amundsen - Utnevnt 2011
Mette Eggen - Utnevnt 2011 
Helge Klingberg - Utnevnt 2011
Willy Thomassen - Utnevnt 2009
Trygve Sundt - Utnevnt 2004
Sveinung Skjold - Utnevnt 2004
Guri Vallevik Håbjørg - Utnevnt 2004

Elise Sørsdal - Utnevnt 1983 (Død 2012)
Anders Kvam - Utnevnt 2004 (Død 2014)
Karen Permin - Utnevnt 1986 (Død 2015)
Morten Grindaker - Utnevnt 1996 (Død 2017)
Magne Bruun - Utnevnt 1993 (Død 2018)
Karsten Jørgensen - Utnevnt 2020 (Død 2021)