Om NLA

Foto: MV NLA_1. fra årsmøtet 2019

Norske landskapsarkitekters forening NLA

Norwegian Association of Landscape Architects
Bund Norwegischer Landschaftsarchitekten
Association Norvégienne des Architects Paysagistes
- Grunnlagt 23. november 1929. 

Norske landskapsarkitekters forening er en fagideell interesseorganisasjon for norske landskapsarkitekter med eksamen fra godkjent høyere profesjonsutdanning (masternivå). Foreningen har som formål å fremme utviklingen av landskapsarkitektur og hagekunst og å ivareta standens interesser. Landskapsarkitektprofesjonen er delvis overlappende og tett knyttet opp til arkitektprofesjonen med hensyn til metodiske tilnærminger ved planlegging og prosjektering av fysiske omgivelser på alle plan- og detaljeringsnivå, men har en dypere forankring og spisskompetanse knyttet til planlegging, formgivning og prosjektering av alle typer landskap fra svært naturlig til svært urbant landskap.

NLA er tilsluttet 
IFLA International Federation of Landscape Architects
IFLA Europe
IFLAs definisjon på landskapsarkitektens rolle

Kontaktinformasjon sekretariatet

Daglig leder Marit Hovi 
+47 918 53 106
marit.hovi@landskapsarkitektur.no

Kommunikasjon og marked: Mona Vestli
mona.vestli@landskapsarkitektur.no
47 23 70 80

Kontortid mandag–fredag kl. 09.00–16.00
Postadresse: c/o Arkitektenes Hus
Josefines gate 32,  NO-0351 Oslo
Org. nr.: 975 506 533
post@landskapsarkitektur.no

Æresmedlemmer
Ola Bettum - Utnevnt 2020
Anne-Karine Halvorsen Thorén - Utnevnt 2020
Bjarne Aasen - Utnevnt 2017
Ingerlise Amundsen - Utnevnt 2011
Mette Eggen - Utnevnt 2011 
Helge Klingberg - Utnevnt 2011
Willy Thomassen - Utnevnt 2009
Trygve Sundt - Utnevnt 2004
Sveinung Skjold - Utnevnt 2004
Guri Vallevik Håbjørg - Utnevnt 2004

Elise Sørsdal - Utnevnt 1983 (Død 2012)
Anders Kvam - Utnevnt 2004 (Død 2014)
Karen Permin - Utnevnt 1986 (Død 2015)
Morten Grindaker - Utnevnt 1996 (Død 2017)
Magne Bruun - Utnevnt 1993 (Død 2018)
Karsten Jørgensen - Utnevnt 2020 (Død 2021)