Styret, sekretariatet og æresmedlemmer

Foto: NLA organisasjon

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) Stiftet 23.11.1929
Norwegian Association of Landscape Architects

Styret i Norske landskapsarkitekters forening

  2021 Pål D. Sandberg
 

 

 
President: Pål Dixon Sandberg (2023-2025)
president@landskapsarkitektur.no
95 74 29 54
Arbeidssted: White Arkitekter

Birgitte  

 

Visepresident: Birgitte Hellstrøm (2023-2025) 
birgitte.hellstrom@vtfk.no
97 59 52 26
Arbeidssted: Vestfold og Telemark fylkeskommune

 Martin Steinbekken

 

Styremedlem: Martin Steinbekken (2022-2024)
martin.steinbekken@kongsvinger.kommune.no
93 00 94 40
Arbeidssted: Kongsvinger kommune

Else

 

Styremedlem: Else Dybkjær (2022-2024)
else.dybkjaer@stavanger.kommune.no
47 80 77 55
Arbeidssted: Stavanger kommune

Åsfrid Fagervik

 

Styremedlem Åsfrid Fagervik (2023-2025)
fagervik@landark.no
92 62 25 56
Arbeidssted: LandArk as

 Hassanbeygi, Amir

 

Styremedlem Amir Hassanbeygi (2023-2025)
amir.Hassanbeygi@grindaker.no
46 27 24 21
Arbeidssted: Grindaker AS

NLA_Rebecca Engh

 

Studentrepresentant Rebecca Engh (2023)
enghrebecca@gmail.com
41 49 96 64

Louise Rognsvåg  

Vara studentrepresentant Louise Rognsvåg (2023)
louiserognsvaag@gmail.com
977 79 774


NLA er tilsluttet:
International Federation of Landscape Architects, IFLA World
og region IFLA Europe

 Kathrine_Omnia_Strøm  

Internasjonal delegat Kathrine Omnia Strøm (2022-2026) 
kathrine.strom@asplanviak.no
924 69 283

Sekretariatet i Norske landskapsarkitekters forening NLA 

Besøksadresse: Arkitektenes hus
Postadresse: Josefines gate 32, NO-0351 Oslo
Tlf: (+47) 23 33 24 60
Organisasjonsnr: 975 506 533 MVA

Line Oma_Sturlason    

Generalsekretær
Line Steine Oma
line.oma@landskapsarkitektur.no
975 19 584

Anne-kari 

 

Fagrådgiver
Anne-Kari Hetterud
anne-kari.hetterud@landskapsarkitektur.no
905 87 541

Mona Vestli_AGRøsæg-kopi  

Kommunikasjon og marked
Mona Vestli 
mona.vestli@landskapsarkitektur.no 
47 23 70 80 

 Marit

 

 Tidligere generalsekretær
 Marit Hovi
 marit.hovi13@gmail.com
 918 53 106

Æresmedlemmer

Torgeir Esig Sørensen - invitert og takket ja 2023
Ola Bettum - Utnevnt 2020
Anne-Karine Halvorsen Thorén - Utnevnt 2020
Bjarne Aasen - Utnevnt 2017
Ingerlise Amundsen - Utnevnt 2011
Mette Eggen - Utnevnt 2011 
Helge Klingberg - Utnevnt 2011
Trygve Sundt - Utnevnt 2004
Sveinung Skjold - Utnevnt 2004
Guri Vallevik Håbjørg - Utnevnt 2004

Elise Sørsdal - Utnevnt 1983 (Død 2012)
Anders Kvam - Utnevnt 2004 (Død 2014)
Karen Permin - Utnevnt 1986 (Død 2015)
Morten Grindaker - Utnevnt 1996 (Død 2017)
Magne Bruun - Utnevnt 1993 (Død 2018)
Karsten Jørgensen - Utnevnt 2020 (Død 2021)
Willy Thomassen - Utnevnt 2009 (Død 2023)