Styret, sekretariatet og æresmedlemmer

Foto: Anne-Guro Røsæg Befaring Kilden_AnneGuroRøsæg

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) Stiftet 23.11.1929
Norwegian Association of Landscape Architects

Styret i Norske landskapsarkitekters forening

 
 Birgitte Hellstrøm_AnneGuroRøsæg

 

 
President: Birgitte Hellstrøm (2024-2025)
president@landskapsarkitektur.no
birgitte.hellstrom@telemarkfylke.no
97 59 52 26
Arbeidssted: Telemark fylkeskommune

  Else Dybkjær_Anne Guro Røsæg

 

Visepresident: Else Dybkjær (2024-2026) 
else.dybkjaer@stavanger.kommune.no
47 80 77 55
Arbeidssted: Stavanger kommune

 Martin Steinbekken

 

Styremedlem: Martin Steinbekken (2024-2026)
martin.steinbekken@kongsvinger.kommune.no
93 00 94 40
Arbeidssted: Kongsvinger kommune

Hassanbeygi, Amir

 

Styremedlem: Amir Hassanbeygi (2023-2025)
amir.Hassanbeygi@grindaker.no
46 27 24 21
Arbeidssted: Grindaker AS

Åsfrid Fagervik

 

Styremedlem Åsfrid Fagervik (2023-2025)
fagervik@landark.no
92 62 25 56
Arbeidssted: LandArk as

 

 

Styremedlem Cathrine Løken (2024-2026)
cathrine.loken@bym.oslo.kommune.no
48 06 12 23
Arbeidssted: Oslo kommune Bymiljøetaten

 Bjørn Blom-Jensen

 

Studentrepresentant AHO Bjørn Blom-Jensen (2024)
bjorn@blom-jensen.no
906 40 381

IMG_9250  

Studentrepresentant NMBU Marcus Liam K. McKelvey  (2024)
marcusliamkm@gmail.com
455 03 808


NLA er tilsluttet:
International Federation of Landscape Architects, IFLA World
og region IFLA Europe

 Kathrine_Omnia_Strøm  

Internasjonal delegat Kathrine Omnia Strøm (2022-2026) 
kathrine.strom@asplanviak.no
924 69 283

Sekretariatet i Norske landskapsarkitekters forening NLA 

Besøksadresse: Arkitektenes hus
Postadresse: Josefines gate 32, NO-0351 Oslo
Tlf: ( 47) 23 33 24 60
Organisasjonsnr: 975 506 533 MVA

Line Oma_Sturlason    

Generalsekretær
Line Steine Oma
line.oma@landskapsarkitektur.no
975 19 584

Anne-kari 

 

Fagrådgiver
Anne-Kari Hetterud
anne-kari.hetterud@landskapsarkitektur.no
905 87 541

Mona Vestli_AGRøsæg-kopi  

Kommunikasjon og marked
Mona Vestli 
mona.vestli@landskapsarkitektur.no 
47 23 70 80 

 

   

Æresmedlemmer

Stein Kolstø - utnevnt 2024
Torgeir Esig Sørensen - utnevnt 2023
Ola Bettum - utnevnt 2020
Anne-Karine Halvorsen Thorén - utnevnt 2020
Karsten Jørgensen - utnevnt 2020 (død 2021)
Bjarne Aasen - utnevnt 2017
Ingerlise Amundsen - utnevnt 2011
Mette Eggen - utnevnt 2011 
Helge Klingberg - utnevnt 2011
Willy Thomassen - utnevnt 2009 (død 2023)
Trygve Sundt - utnevnt 2004
Sveinung Skjold - utnevnt 2004
Guri Vallevik Håbjørg - utnevnt 2004
Anders Kvam - utnevnt 2004 (død 2014)
Morten Grindaker - utnevnt 1996 (død 2017)
Magne Bruun - utnevnt 1993 (død 2018)
Karen Permin - utnevnt 1986 (død 2015)
Elise Sørsdal - utnevnt 1983 (død 2012)