Komiteer og utvalg

Foto: NLA komiteer

Internasjonal delegat 2022-2024
Kathrine Omnia Strøm, IFLA-delegat, kaths@nmbu.no

Konkurransenemnda - leder er også med i NAL/Arkitektbedriftenes felles konkurransekomité
Christine Gjermo, leder (2023-2025), christine.gjermo@pir2.no – 971 99 714
Hanne Johnsrud (2023-2025), hanne.johnsrud@gmail.com – 992 26 560 
Marcus Zweiniger (2022-2024), marcus.zweiniger@multiconsult.no
Inger Hageberg, varamedlem (2022-2024) ingerha@gmail.com

Utdannings- og medlemskomité, vedtatt opprettet i årsmøtet 2023
Ingrid Falleth, leder (2022-2024) ingrid.fallet@gmail.com
Ann-Kjersti Johnsen (2022-2024) ann-kjersti.johnsen@asplanviak.no
Merete Gunnes (2022-2024), merete.gunnes@kime-al.no

Komiteen for etikk og tvister
Kari K. Sundfør, leder (2023-2025), Kari.hanne.Klynderud.Sundfor@innlandetfylke.no
Hans Kortner Ryen (2022-2024) hary@mt.kommune.no 
Tobias Lahn (2022-2024), tol@blark.no

Kontrollkomiteen
Åsa Hjorth (2023-2025), ah@insitu.no 
Simen Gylseth (2022-2024), sg@blark.no

Valgnemnda
Tore Edvard Bergaust, leder (2023-2025), toreb@nmbu.no
Kjersti Vallevik Håbjørg (2022-2024), kjersti@barbakke.no 
Karl-Magnus Forberg Eikeland (2023-2025), karl.magnus.eikeland@sweco.no

OPPNEVNT AV NLAs KONKURRANSENEMND:

Rådet for byarkitektur i Oslo, 2020-2024
Aaste Gulden Sakya, representant, ags@sla.dk 
Jorleif Jørgenvåg, vara, jorleif@haveiendom.no

Jury for Vakre vegers pris 

Torunn Hognestad, torunn.hognestad@sweco.no

DogA
Juryen for DOGA-merket: Katrine Lone Thompson, Esbjörn Kjell, Ellinor Aas, Daniel Ewald, Fageksperter landskapsarkitektur og Anita Veiseth (Ekspert på samfunnsmessig bærekraft)

DOGAs jury for Innovasjonsprisen for universell utforming
Trond Heggem (kategorileder landskapsarkitektur)

Jury for Landskapsarkitekturprisen 2021-2023
Astrid D. Skalleberg, leder: astrid.skalleberg@norconsult.com
Representanter fra landsdelene (5)