Komiteer og utvalg

Foto: NLA komiteer

Konkurransenemnda - leder er også med i NAL/Arkitektbedriftenes felles konkurransekomité

Christine Gjermo, leder (2023-2025), christine.gjermo@pir2.no – 971 99 714
Hanne Johnsrud (2023-2025), hanne.johnsrud@gmail.com – 992 26 560 
Martine Henriette Wilberg (2024-2026), marwil@innlandetfylke.no
Inger Hageberg, varamedlem (2024-2026), ingerha@gmail.com

Utdannings- og medlemskomiteen
Ingrid Falleth, leder (2022-2025) ingrid.fallet@gmail.com
Cathrine Louise Løken (2024-2026), cathrine.loken@bym.oslo.kommune.no 
Mikael Oscar Loum Johansen (2024-2026),  mikael.oscar.johansen@henninglarsen.com

Komiteen for etikk og tvister
Kari K. Sundfør, leder (2023-2025), Kari.hanne.Klynderud.Sundfor@innlandetfylke.no
Hans Kortner Ryen (2024-2026) hary@mt.kommune.no 
Tobias Lahn (2024-2026), tol@blark.no

Kontrollkomiteen
Åsa Hjorth (2023-2025), ah@insitu.no 
Simen Gylseth (2024-2026), sg@blark.no

Valgnemnda
Tore Edvard Bergaust, leder (2023-2025), toreb@nmbu.no
Kjersti Vallevik Håbjørg (2024-2026), kjersti@barbakke.no 
Karl-Magnus Forberg Eikeland (2023-2025), karl.magnus.eikeland@sweco.no

OPPNEVNT AV NLAs KONKURRANSENEMND:

Rådet for byarkitektur i Oslo, 2020-2024
Aaste Gulden Sakya, representant, ags@sla.dk 
Jorleif Jørgenvåg, vara, jorleif@haveiendom.no

Jury for Vakre vegers pris 

Torunn Hognestad, torunn.hognestad@sweco.no

DogA
Juryen for DOGA-merket: Katrine Lone Thompson og Daniel Ewald, Fageksperter landskapsarkitektur

DOGAs jury for Innovasjonsprisen for universell utforming
Trond Heggem, kategorileder landskapsarkitektur 2017-2023

Jury for Landskapsarkitekturprisen 2024-2027
Erik Myhr Munkebye, leder: erik@metalandskap.no
Representanter fra landsdelene (5)

JACOB-prisen (2022-2024)
Linn Riise Handal