Komiteer og utvalg

Foto: NLA komiteer

Internasjonal delegat 2022-2024
Kathrine Omnia Strøm, IFLA-delegat, kaths@nmbu.no

Konkurransenemnda - leder er også med i NAL/Arkitektbedriftenes felles konkurransekomité
Christine Gjermo, leder (2023-2025), christine.gjermo@pir2.no – 971 99 714
Hanne Johnsrud (2023-2025), hanne.johnsrud@gmail.com – 992 26 560 
Marcus Zweiniger (2022-2024), marcus.zweiniger@multiconsult.no
Inger Hageberg, varamedlem (2022-2024) ingerha@gmail.com

Utdannings- og medlemskomité, vedtatt opprettet i årsmøtet 2023
Ingrid Falleth, leder (2022-2024) ingrid.fallet@gmail.com
Ann-Kjersti Johnsen (2022-2024) ann-kjersti.johnsen@asplanviak.no
Merete Gunnes (2022-2024), merete.gunnes@sweco.no

Komiteen for etikk og tvister
Kari K. Sundfør, leder (2023-2025), Kari.hanne.Klynderud.Sundfor@innlandetfylke.no
Hans Kortner Ryen (2022-2024) hans.ryen@vegvesen.no
Tobias Lahn (2022-2024), tol@blark.no

Kontrollkomiteen
Åsa Hjorth (2023-2025), ah@insitu.no 
Simen Gylseth (2022-2024), sg@blark.no

Valgnemnda
Tore Edvard Bergaust, leder (2023-2025)
Kjersti Vallevik Håbjørg (2022-2024), kjersti@barbakke.no 
Karl-Magnus Forberg Eikeland (2023-2025), karl.magnus.eikeland@sweco.no

OPPNEVNT AV NLAs KONKURRANSENEMND:

Rådet for byarkitektur i Oslo, 2020-2024
Aaste Gulden Sakya, representant, ags@sla.dk 
Jorleif Jørgenvåg, vara, jorleif.jorgenvag@statsbygg.no

Jury for Vakre vegers pris 

Torunn Hognestad, torunn.hognestad@sweco.no

DogA
Juryen for DOGA-merket: Katrine Lone Thompson, Esbjörn Kjell, Ellinor Aas, Daniel Ewald, Fageksperter landskapsarkitektur og Anita Veiseth (Ekspert på samfunnsmessig bærekraft)

DOGAs jury for Innovasjonsprisen for universell utforming: Trond Heggem (kategorileder landskapsarkitektur)

Jury for Landskapsarkitekturprisen
Astrid D. Skalleberg, leder: astrid.skalleberg@norconsult.com
Representanter fra landsdelene (5)