Utdanning

Landskapsarkitekturstudiet er et 5-årig profesjonsstudium med master.

Foto: utdanning.no landskapsarkitekt

I Norge i dag utdannes landskapsarkitekter med mastergrad ved NMBU og på AHO. Andre som søker opptak må kunne vise til relevant utdanning, praksis eller annet som kvalifiserer til opptak. Medlemmer kan også tas opp på særskilt grunnlag etter individuell behandling i NLAs medlemskapsnemnd. 

Landskapsarkitekt er ikke en beskyttet tittel i Norge. En landskapsarkitekt MNLA er medlem av NLA, og har master i landskapsarkitektur fra en utdanningsprogram som er godkjent av IFLA Europe.

Se se listen over godkjente studieprogrammer fra IFLA Europe.

NLA benytter kriteriene til IFLA Europe, International Federation of Landscape Architects. Engasjerer du en landskapsarkitekt MNLA, kan du derfor være trygg på at dette er en fagperson med solid utdanning. 

Se yrkesbeskrivelse på utdanning.no
og på planutdanning.no

I 2021 lanserte KMS og KS en kampanje for å få flere unge til å velge utdanning innen planfag. Kampanjen ga også en detaljert oversikt over landskapsarkitekturutdanningen i Norge:
Kjenner du noen som skal begynne å studere til høsten?

Om landskapsarkitektutdanningene i Norge

Det finnes hovedsakelig to utdanningssteder for landskapsarkitektur i Norge i dag: 

1.) NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - tilbyr 5-årig master i landskapsarkitektur ved Institutt for landskapsarkitektur (ILA), Fakultet for landskap og samfunn (LANDSAM) og en 2-årig Global Master (GLA)

2.)  AHO, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo tilbyr i samarbeid med UiT Universitetet i Tromsø en integrert 5-årig master. De tre første årene ved AHO Institutt for urbanisme og landskap og de to siste årene er ved Universitetet i Tromsø, UiT. I tillegg er det en egen internasjonal master i henholdsvis Oslo og Tromsø. 

Curriculums offered in Landscape Architecture by AHO and UIT are:
A. The Oslo School of Architecture and Design, Instute of Urbanism and Landscape and UiT the Arcic University of Norway, the Academy of Contemporary Art offers a Joint 5 year Integrated Master in Landscape Architecture.

The first three years are taught in Oslo at AHO 

The final two years are taught in Tromsø at UiT 

B. The Oslo school of Architecture and Design, Insitute of Urbanism and Landscape offers a two-year International Master in Landscape Architecture (IMLA)

C. UiT The Arcic University of Norway, the Academy of Contemporary Art offers a two-year International Master in Landscape Architecture (IMA-LANDA)

BAS - Bergen arkitektskole - tilbyr 5-årig arkitekturstudium (fram til 2012 med fordypning i landskapsarkitektur)

HVL - Høgskulen på Vestlandet tilbyr bachelorstudium i landskapsplanlegging med landskapsarkitektur.

Utdanningssteder i Norden

AAA Arkitektskolen Aarhus 
Kunstakademiets Arkitektskole
Københavns Universitet 
SLU Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp 
SLU Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala
Tekniska Högskolan (Espoo) 
Landbúnadarháskólann Hvanneyri 

Godkjente utdanningssteder i Europa

   • Oversikt på IFLA Europes nettsider Landscape Institute: Godkjente utdanninger i EnglandOversikt på The LE:NOTRE Thematic Network Project in Landscape ArchitectureOversikt på ELASA - European Landscape Architecture Students AssociationDutch Scool of Landscape Architecture: www.d-s-l.info 
    Oversikt over utdanningssteder i Storbritannia 

    Utdanningssteder i USA og Canada

    ASLA - oversikt over akkrediterte skoler i USA  CSLA - oversikt over akkrediterte skoler i Canada 
    •  

    Om godkjenning av studiesteder og -programmer - IFLA Europe
    You will find the information on IFLA Europe website under Education

    1. School Recognition Panel - IFLA Europe Recognition is done by the School Recognition Panel, consisting of 12 members, led by IFLA Europe Vice President for Education and consisting of Delegates or members of the National Association, involved both in the education (academics, teachers, professors etc) and professionals, as well as two members from ECLAS. 

    The standard documents that SRP is using in evaluating the programmes are the following:E1 IFLA Charter for Landscape Architectural Education 2017 with IFLA Europe addenda 2017

    E2 IFLA Guidance Document or Recognition or Accreditation 2008 with IFLA Europe addenda 2017
    E4 IFLA Europe Schools Checklist_V2017 (which gives more details on the requirements and how the school applying for programme recognition will fill it in, for example IFLA Europe insists on 50% studio work

    E5 EFLA_ECLAS Minimum requirements 

    Once a school sends all the documents, the SRP then considers them, they all give opinions and arguments and VP Education and SRP together make a final decision. We have just recently re-recognised NMBU Norway Master of Landscape Architecture and Master of Landscape Architecture for Global Sustainability, for a period 2022-2027!

    The School Recognition Panel is currently revising the recognition documents at the moment together with ECLAS since the documents are somewhat outdated and we also need to take into consideration a huge variety of programmes, methods and practices across Europe. 

    2. School Accreditation
    First of all, there is no IFLA recognition, there is only IFLA EUROPE recognition of landscape architecture programmes. IFLA, or IFLA World as we refer to them, does not recognise or accredit landscape architecture programmes or schools.

    IFLA Europe therefore does not accredit the programmes. This word 'accreditation' might have been used in the past but it has now been clarified that IFLA Europe recognises landscape architecture programmes while it is up to relevant National Accreditation authorities to accredit schools or programmes.