Kjenner du noen som skal begynne å studere til høsten?

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har for tiden en kampanje som skal gå fram til fristen for samordna opptak for høyre utdanning 15. april. 

Foto: Nygårdsparken, Tag arkitekter Landskap T1510 Landskapsplan bearbeidet kopi

Å sjekke ut planutdanning.no kan være en god plan.

Vi trenger flere, gode samfunnsplanleggere og arealplanleggere i hele Norge. Stortinget er opptatt av at det utdannes nok kvalifiserte kandidater til å fylle stillingene som finnes i kommuner og fylkeskommuner. KMD har derfor gått sammen med Kommunesektorens interesseorganisasjon (KS) om en kampanje for å rekruttere unge til å utdanne seg til planlegger.

KMD vil vise kommende studenter hvilke muligheter denne utdanningen gir. Planutdanning åpner døra til en rekke interessante og meningsfulle jobber som har stor betydning for utviklingen av samfunnet vårt – og for folks hverdagsliv – i bygd og by.

Nettsiden planutdanning.no har bl.a. intervjuer med nåværende og tidligere studenter og forteller om studiene og mulighetene etterpå.

  • Hva er egentlig planutdanning? 
  • Hva er spesielt og bra med utdanningen? 
  • Hva kan du bli? 
  • Hva gjør en  by- og -regionplanlegger? 
  • Hva gjør en  landskapsarkitekt?  
  • Hva gjør en  samfunnsplanlegger?  
  • Hva gjør en  arealplanlegger? 

Relaterte sider: 
By- og stedsutvikling - Bedre miljø i byer og tettsteder

Plan- og bygningsloven (2008)
Naturmangfoldsloven (2009)
Skjermbilde 2021-03-09 kl. 09.27.50