Årsmøter

Innhold: Saksdokumenter til NLAs årsmøter sortert på år: Sakliste, lenke til årsmeldingene fra lokalavdelinger, representanter, komiteer, nemnder og utvalg, øvrige årsmøtesaker, samt referat fra årsmøter.

Foto: NLA organisasjon

2024, Kristiansand

Signert protokoll 2024
Sakliste 2024 
Illustrert årsmelding for 2023
Årsmeldinger for 2023 fra lokalavdelinger, representanter, komiteer, nemnder og utvalg

Vedlegg sendt NLAs medlemmer:
Regnskap 2023 med nøkkeltall 2017-2023
Årsberetning 2023
Revisjonsberetning 2023
Kontrollkomiteens uttalelse til årsmøtet 2024
-------------------------------------------------

2023, Oslo

Signert protokoll 2023
Sakliste 2023 
Illustrert årsmelding for 2022
Årsmeldinger for 2022 fra lokalavdelinger, representanter, komiteer, nemnder og utvalg

Vedlegg sendt NLAs medlemmer:
Regnskap 2022 med nøkkeltall 2016-2022
Årsberetning 2022
Revisjonsberetning 2022
Kontrollkomiteens uttalelse til årsmøtet 2023
---------------------------------------------------

2022, Trondheim

Signert protokoll 2022
Sakliste 2022 
Illustrert årsmelding for 2021
Illustrert årsmelding for 2021 for utskrift
Årsmeldinger for 2021 fra lokalavdelinger, representanter, komiteer, nemnder og utvalg

Vedlegg sendt NLAs medlemmer:
Regnskap 2021 med nøkkeltall 2013-2021
Årsberetning 2021
Revisjonsberetning 2021
Kontrollkomiteens uttalelse til årsmøtet 2022
-----------------------------------------------------------

2021, digitalt

Signert protokoll 2021
Sakliste 2021
Illustrert årsmelding for 2020
Årsmeldinger for 2020 fra lokalavdelinger, representanter, komiteer, nemnder og utvalg

Vedlegg sendt NLAs medlemmer:
Regnskap 2020 med nøkkeltall 2011-2020
Årsberetning 2020
Revisjonsberetning 2020
Kontrollkomiteens uttalelse til årsmøtet 2021
-----------------------------------------------------------

2020, Bergen

Signert protokoll 2020: 26. november
Sakliste 2020: NLA ekstraordinært årsmøte 26.november

Signert protokoll 2020: 31. oktober
Sakliste 2020: NLA årsmøte 31.oktober
Årsmeldinger fra lokalavdelinger, representanter, komiteer, nemnder og utvalg 

Vedlegg sendt NLAs medlemmer:
Regnskap 2019 med nøkkeltall 2008-2019
Årsberetning 2019
Revisjonsberetning 2019
Kontrollkomiteens uttalelse til årsmøtet 2020

________________________________________

2019, NMBU/Ås

Signert protokoll 2019
Sakliste 2019
Årsmeldinger fra lokalavdelinger, representanter, komiteer, nemnder og utvalg

Vedlegg sendt NLAs medlemmer:
Regnskap 2018 med nøkkeltall 2008-2018
Årsberetning 2018
Revisjonsberetning 2018
Kontrollkomiteens uttalelse til årsmøtet 2019

_______________________________________

2018, Skien

Referat 2018
Sakliste 2018
Årsmeldinger fra lokalavdelinger, representanter, komiteer, nemder og utvalg

Vedlegg sendt NLAs medlemmer:
Regnskap 2017 med nøkkeltall 2008-2017
Årsberetning 2017
Revisjonsberetning 2017
Kontrollkomiteens uttalelse til årsmøtet 2018
_______________________________________

2017, Jeløya

Referat 2017
Sakliste 2017
Årsmeldinger fra lokalavdelinger, representanter, komiteer, nemder og utvalg

Vedlegg sendt NLAs medlemmer:
Regnskap 2016 med nøkkeltall 2008-2016
Årsberetning 2016
Revisjonsberetning 2016
Kontrollkomiteens uttalelse til årsmøtet 2017
______________________________________
2016, Trondheim

Referat 2016
Sakliste 2016
Årsmeldinger fra lokalavdelinger, representanter, komiteer, nemder og utvalg

Vedlegg sendt NLAs medlemmer:
Regnskap 2015 med nøkkeltall 2008-2015
Årsberetning 2015
Revisjonsberetning 2015
Kontrollkomiteens uttalelse til årsmøtet 2016

________________________________________

2015, Bergen

Referat 2015
Sakliste 2015
Årsmeldinger fra lokalavdelinger, representanter, komiteer, nemder og utvalg

Vedlegg sendt NLAs medlemmer:
Regnskap 2014 med nøkkeltall 2008-2014
Årsberetning 2014
Revisjonsberetning 2014
Kontrollkomiteens uttalelse til årsmøtet 2015
_______________________________________

2014, Oslo

Referat 2014
Sakliste 2014
Årsmeldinger fra lokalavdelinger, representanter, komiteer, nemnder og utvalg 

Vedlegg sendt NLAs medlemmer:
- Regnskap 2013 m/nøkkeltall 2008-2013
- Årsberetning 2013
- Revisjonsberetning 2013
- Budsjett 2014 med prosjektoversikt
- Kontrollkomiteens uttalelse til årsmøtet 2014
________________________________________

2013, Kristiansand

Referat 2013
Sakliste 2013, Sak 16 Valg
Årsmeldinger fra lokalavdelinger, representanter, komiteer, nemnder og utvalg

Vedlegg sendt NLAs medlemmer:
- Regnskap 2012,  Nøkkeltall 2009-2012 
- Årsberetning 2012
- Revisjonsberetning 2012
- Budsjett 2013 med prosjektoversikt
- Kontrollkomiteens uttalelse legges fram på årsmøtet 6.4.
_________________________________________________

2012, Gjøvik

Referat 2012
Sakliste 2012 , Sak 15 Valg
Årsmeldinger fra lokalavdelinger, representanter, komiteer, nemnder og utvalg

Vedlegg sendt NLAs medlemmer:
- Regnskap 2011
- Årsberetning 2011
- Uttalelse fra ledelsen 2011
- Revisjonsberetning 2011
- Budsjett 2012 med prosjektoversikt
Kontrollkomiteens uttalelse legges fram på årsmøtet 24. mars og kan oversendes på forespørsel.
__________________________________________________

2011, Bergen

Referat 2011
Sakliste 2011
Årsmeldinger fra lokalavdelinger, representanter, komiteer, nemnder og utvalg

Vedlegg sendt NLAs medlemmer:
- Regnskap 2010
- Årsberetning 2010
- Uttalelse fra ledelsen 2010
- Revisjonsberetning 2010
- Budsjett 2011 med prosjektoversikt
Kontrollkomiteens uttalelse legges fram på årsmøtet 2. april og kan oversendes på forespørsel.

____________________________

2010, Trondheim

Referat 2010
Sakliste 2010
Komplett saksoversikt - med årsmeldinger fra representanter, komiteer, nemnder og utvalg

Vedlegg sendt NLAs medlemmer:
- Sak 10 Arbeidsplan 2010 i Tabellformat (PDF liggende format)
- Regnskap 2009
Årsberetning 2009
- Fullstendighetserklæring 2009
- Revisjonsberetning for 2009
- Budsjett 2010 med prosjektoversikt
Kontrollkomiteens uttalelse for 2009 legges fram på årsmøtet 10.4.2010 og sendes på forespørsel.  


2009, Oslo

Referat 2009
Sakliste 2009
Utfyllende saksliste
Årsmeldinger (komiteer og lokalavdelinger)


2008, Stavanger

Referat 2008
Saksliste
Årsmeldinger (komiteer og lokalavdelinger)


2007, Bergen

Referat 2007
Saksliste
Årsmeldinger (komiteer og lokalavdelinger)


2006, Trondheim

Referat 2006
Saksliste
Årsmeldinger (komiteer og lokalavdelinger)


2005, Geiranger

Referat 2005
Saksliste
Årsmeldinger (komiteer og lokalavdelinger)


2004, Skien

Referat 2004
Saksliste
Årsmeldinger (komiteer og lokalavdelinger)