NLAs Årsmelding 2020

Styrets årsmelding for 2020 foreligger nå i illustrert versjon. Årsmeldingen kommer opp som sak 5 på årsmøtet 22. april.
Foto: Glen Musk Glen Musk

Årsmøtet er NLAs høyeste organ. Årsmøtet skal godkjenne arbeidet som styret har gjort gjennom året, og trekke linjene for det videre arbeidet.

I 2021 arrangeres årsmøtet på zoom 22. april kl. 16-20. Alle medlemmer har møte- og stemmerett. Årsmøtet krever påmelding - via deltager.no 
Saklista ligger her: landskapsarkitektur.no/nlas-arsmote-2021

Bildeforedrag fra Montpellier, kl 15.00
Tradisjonelt arrangerer NLA FAGDAG dagen før årsmøtet. I år kommer fagdagen 17. september i Larvik. Vi får likevel et faglig innslag: Andreas Nypan viser «gilde bilder fra Sør-Frankrike, litt fortellinger om byplanstrategier i moderne tid, litt historisk tilbakeblikk og noen prosjekteksempler», etter sitt opphold fra september 2019 til juli 2020 i Montpellier. 

Last ned Styrets årsmelding 2020 (pdf 24 sider)
Vel møtt og god lesning!