NLA årsmøte 2024 - Kristiansand

20.apr kl 10.00 -20.apr kl 14.00

ÅRSMØTET 2024 - Kristiansand, 20. april

Årsmøtet er foreningens generalforsamling og er åpen for alle NLAs medlemmer. Alle ordinære medlemmer har stemmerett. Se vedtektene pkt 3.1 om Årsmøtet

PÅMELDING
Deltakelse på årsmøtet krever påmelding, for oversikt mht stemmegivning.
Innkalling med lenke til påmelding og eventuell digital deltakelse sendes medlemmene.

Påmelding via checkin

TID OG STED
Thon Hotell Norge, Dronningens gate 5, 4610 Kristiansand, lørdag 20. april, kl. 10.00–14.00. 
Årsmøtet kan også følges digitalt, via Zoom

Årsmøtesakene 2024, samlet fil uten Sak 8 Regnskap 2023 og Sak 16 Årsbudsjett 2024 (sendt medlemmene på mail)

Forside illustrert årsmelding 2023

SAKLISTE
Sak 01 Konstituering av årsmøtet og valg av ordstyrer, tellekorps, redigeringsgruppe og referenter
Sak 02 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 03 Godkjenning av fullmakter 
Sak 04 Presentasjon av nye medlemmer i 2023
Sak 05 Invitasjon til æresmedlemskap
Sak 06 Styrets årsmelding for 2023 - Vedlegg: Illustrert årsmelding
Sak 07 Årsmeldinger fra lokalavdelinger, nemnder, utvalg og representanter m/vedlegg

- Representanter: 
Internasjonal delegat (IFLA) / Stiftelsen Arkitekturmuseet / Arkitektur / LANDSKAB / Rådet for Byarkitektur i Oslo / FAGUS Fagråd / Fagrådet Det norske aboret / Stiftelsen Det norske arboret - fagråd 2023


- Komiteer, nemnder og utvalg: 
Utdannings- og medlemskomiteen / Konkurransenemnda / Komiteen for etikk og tvister 
- Lokalavdelingene
Oslo/Akershus / Østfold / Hedmark og Oppland / Buskerud / 
Vestfold / Telemark / Agder / Rogaland / Hordaland /
 Sogn og Fjordane / Møre og Romsdal / Trøndelag / 
Nordland / Troms / Finnmark /Terra Forma (NMBU) og land.skap (AHO)


Sak 08 Regnskap for 2023. Vedlegg: Resultatregnskap m/noter og balanse; sendes medlemmene og presenteres på årsmøtet. Årsberetning 2023. Revisjonsberetning for 2023. Kontrollkomiteens rapport for 2023.

Andre saker - kommer her  
Sak 09 NLAs klimastrategi
Sak 10 Evaluering av tidsskriftet Arkitektur og portalen arkitektur.no
Sak 11 Kommunikasjonsstrategi - statusrapport og forslag til videreutvikling. Vedlegg: Kommunikasjonsstrategi 2023-2025
Sak 12 Alternativer for et enklere og enhetlig navn på Norske landskapsarkitekters forening, NLA
Sak 13 Vurdering av kriterier for medlemskap i NLA
Sak 14 Styrets godtgjørelse for 2024 
Sak 15 Handlingsprogram 2024. Strategi- og handlingsplan 2025-2027. Vedlegg: NLAs årshjul.
Sak 16 Årsbudsjett for 2024 med rammebudsjett for 2025. Vedlegg: Tabell m/regnskap - sendes medlemmene.
Sak 17 Valg 2024 
Sak 18 Fagdag og årsmøte 2025. LA-dagen 2024 (høstkonferanse)

FULLMAKTER, NY ORDNING
Last ned fullmaktskjema, fyll ut og send på epost til lokalavdelingsdelegaten, om du ikke kan delta på årsmøtet (også nok å sende e-post med bekreftelse på fullmakt til den som skal få fullmakten).

- Hver lokalavdeling skal være representert på årsmøtet med en delegat/representant. Navn og epost til lokalavdelingens representant vil bli sendt medlemmene sammen med årsmøtesakene.
- Medlemmer som ikke kan delta på årsmøtet bes sende sin fullmakt til lokalavdelingens delegat på epost innen fredag 12. april. OBS: NLA ønsker ikke kopi av fullmaktskjema.
- Representanten bes samle fullmaktene fra sin lokalavdeling og oversende samlet i en pdf-fil til NLA. Delegaten kan ha ubegrenset antall fullmakter. 
- Andre medlemmer kan bære fullmakt for to andre medlemmer, og har i så fall tre stemmer under avstemmingene. 
Også informasjon om mottatte fullmakter til årsmøtedeltakere bes sendt NLA innen 15. april

Ansvarlig arrangør
Norske landskapsarkitekters forening (NLA) Josefines gt. 32, 0351 Oslo
Kontakt: Line Oma, generalsekretær 
T: 975 19 584
E: line.oma@landskapsarkitektur.no