Trøgstad torg ligger sentralt plassert i tettstedet Skjønhaug. Torget hadde enkelte kvaliteter, men opplevdes som en stor parkeringsplass, lite tilrettelagt for opphold og trengte rehabilitering.

Målet for rehabiliteringen var å skape et attraktivt møtested og at torget skulle kunne benyttes til store og små arrangementer, ulike aktiviteter og opphold. Omfanget av parkeringen ble redusert, og torget er blitt en åpen, bilfri plass med dekke av granitt og betongheller. En lang slyngende benk er plassert i den mest solrike sonen. Det finnes muligheter for uteservering og opphold ved bankbyggets fasade. Fontener integrert i plassdekket skaper liv og lyd, samtidig som det store, åpne plassgulvet kan benyttes til større arrangementer. Klatrenett, trampoliner og bowlsbane som kan islegges, legger til rette for ulike aktiviteter for flere aldersgrupper.

Torget har kunstnerisk utsmykning med skulpturen «Smeden» av Birthe Marie Løveid og granittheller med sitater av poeten Trygve Skaug, som har lokal tilhørighet. Prydkirsebær med vakker vårblomstring og fine høstfarger gir plassen en fin ramme som varierer gjennom året.

 

Trøgstad torg has been upgraded from a parking lot to an open urban square where people can meet. Water fountains, benches, climbing net, trampolines, and an area where you can play bowls in the summer and skate in the winter, makes the space attractive for both young and old. 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Trøgstad, Akershus

Oppdragsgiver: Indre Østfold kommune v/Sveinung Sloreby

Byggeår: 2020

Prosjektperiode: 2019–2020

Areal/størrelse: 2200 m²

Kostnad inkl. MVA: 6,5 mill. kr

Landskapsarkitekt: LANDSKAPERIET AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Elin Liavik

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Elin Liavik, Anna Goraj

Rådgivere/konsulenter: Ingenia AS, Siv. ing. Sv. Bolkesjø AS

Entreprenør: KE Entreprenør AS

Anleggsgartner: KE Entreprenør AS

Underleverandører: Smaalenene Elektro, Oasen Fontener, Heimdal Granitt

Kunstner: Birthe Marie Løveid («Smeden» skulptur), Trygve Skaug (dikt i granitt)

Arkitekt: Planforum AS

Finansieringskilde/sponsor: Stiftelsen Trøgstad Næringsfond, Trøgstad Sparebank

LANDSKAPERIET AS

  • Trøgstad torg 2
  • Trøgstad torg 3
  • Trøgstad torg 4

Liknende prosjekter