Parken er en hyllest til forfatteren Agnar Mykle som vokste opp i området. Leter man, finnes referanser til hans kjente romaner «Sangen om den røde rubin» og «Lasso rundt fru Luna».

Lekeapparater og sittegrupper fungerer som møteplasser, og det er lagt opp til at flest mulig kan bruke parken på egne premisser. Gårdsrommet har en enkel inndeling i gangsoner og oppholdssoner. Høy kvalitet på materialer er prioritert sammen med en robust beplantning. Blomster i regnbuens farger vokser ved solfylte sitteplasser. Overvann i renner passerer fuglebad med inskripsjonene «bekk», «elv» og «sjø» - en beskrivelse av vannets ferd mot havet.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Klostergata 66-72, Trondheim

Oppdragsgiver: Trondheim kommune

Byggeår: Høst 2007

Prosjektperiode: 2005-2007

Kostnad inkl. MVA: Kr 4,5 mill.

Landskapsarkitekt: Dark Arkitekter AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Anna Lina Toverud MNLA

Rådgivere/konsulenter: Multiconsult AS

Anleggsgartner: Søbstad AS

Arkitekt: DARK Arkitekter AS

Annet: Pilotprosjekt i universiell utforming

Dark Arkitekter AS

  • 02 eple1
  • 03 stjerne

Liknende prosjekter