Nygårdstangen transformeres til en bydel med publikumsrettede virksomheter. ADO arena («Alexander Dale Oen Arena») og Amalie Skram VGS sto ferdig desember 2014.

Uteområdet gjenspeiler byggets og områdets skala. Dekket er etablert som et sammenhengende gulv, med fleksible bevegelsesmuligheter for fotgjengere og syklister. Plassen knytter bygget og dets brukere til vannkanten langs Store Lungegårdsvann. En 130 m lang benk av tre er anlagt langs vannkanten. Denne er tenkt som del av fremtidig anlegg for nedtrapping mot vannet i sør. En bevegelig skulptur er plassert mot vannet.

Som del av den historiske aksen skal kanalen åpnes opp mot nordvest. For å oppnå bedre kontakt mot vannet langs kanalen er det anlagt trinn og ramper ned til et lavere nivå. Anlegget er utført i store dimensjoner av tre-elementer med kanter som inviterer til opphold.

Det store trappeanlegget av granitt som vender mot sør er del av bygget. Dette utgjør en mengde sitteplasser vendt mot solen og vannet, i tillegg til funksjonen som trapp. Ved arrangementer på Lungegårdsplassen fungerer dette også som publikumstribune. I dekket vest for trappen, nær møte mellom plassen og gangbroen, er anlagt bobler av epoxy. I kombinasjon med innfelt lys gir boblene en forfinet kontrast til det åpne plassdekket og til et annet bevegelsestempo.

Regnvann gjenbrukes fra byggets tak. Vannet samles for å danne et vannfall ved byggets fasade mot vest. Intensiteten av vannfallet avhenger av nedbørsmengden.

Langs plassen i øst er etablert et stykke natur. Vegetasjonen understreker det store uteområdets beliggenhet som et bindeledd mellom byen i nord og friområdet i sør. Grøntaksen møter Lungegårdsvannet med en gressbakke mot eksisterende sandstrand. I området mot sandstranden brytes det store plassdekket opp med myke terrengformer av plasstøpt gummi og vegetasjon. Terrenget her gir skjerming, det fungerer for opphold, aktivitet og lek. Her inngår ballbane og skatepool.

Det er i anlegget valgt enkle og solide materialer i tre, asfalt, granitt og stål for å gjøre arealene robuste og holdbare, og for å binde anlegget sammen med nærliggende havneområder. Belysningen i utearealene er planlagt med tanke på trivsel og sosial kontroll.

I bygget er det er anlagt en skolegård på tak. Denne fungerer som et pauserom for skolens elever og ansatte. Skolegården er etablert med dekke av plasstøpt betong og gummi. På det sentrale plassdekket er fire opphøyde element som har funksjon som sittemøbel, og slipper lys ned til auditoriet under. Hekker av buksbom danner rom, og trær og staudefelt tilfører skolegården frodighet.

 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Bergen, Hordaland

Oppdragsgiver: Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune

Byggeår: 2014

Prosjektperiode: 2008 - 2014

Areal/størrelse: 18 000m2

Landskapsarkitekt: Norconsult Norge AS, Bergen

Ansvarlig landskapsarkitekt: Kari Monstad MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Kari Monstad MNLA, Laila Iren Isene MNLA, Nina Dybwad og Fritjof Stangnes

Anleggsgartner: Svein Boasson AS

Kunstner: Reinhard Haverkamp

Arkitekt: KHR Arkitekter as

Priser i konkurranser: 1. premie som «Helleren», arkitektkonkurranse 2008

Norconsult Norge AS, Bergen

  • DSC_0005
  • DSC_0020
  • DSC_0052
  • DSC_0062
  • DSC_0107
  • DSC_0029

Liknende prosjekter