Botanisk hage på Store Milde åpnet i 1996, da Muséhagen på Nygårdshøyden ble avviklet som botanisk hage. Siden den gang har hagen på Milde utviklet seg i sakte tempo, med en japansk hage og en fjellhage.

Resten av eiendommen ligger mer eller mindre brakk. Nå ønsker Universitetet i Bergen å utvikle hagen på Milde til en moderne botanisk hage av internasjonal standard. Hagen skal være kreativ og nytenkende med fokus på kunnskapsformidling og miljøvennlige løsninger.

Det regner mye på Vestlandet, og den botaniske hagen på Milde er den botaniske hagen i Europa med desidert mest nedbør. Dette gir spesielle vekstforhold og stort mangfold. Adiabata botaniske hage er oppkalt etter den adiabatiske prosessen som skjer når fuktig havluft presses opp over fjellene og resultatet blir REGN.

Japanhagen og fjellhagen beholdes med sine fine kvaliteter, mens resten av dagens hage omarbeides. Nye veger og gangstier anlegges i et mønster, som for uten å gi en sammenhengende utstillingsopplevelse også kan ses som et blad fra luften. Det skal etableres varierte og spennende opplevelser i ulike hagerom, som tiltrekker seg besøkende gjennom hele året. Det bærende elementet i hagen skal være den botaniske systematikk.

Hagen skal gjøres attraktiv for alle typer besøkende med trekronesti, kjøkkenhage, kunstverk og labyrint. Den botaniske hagen skal også ha et sterkt fokus på forskning med plantesamlinger, forskningsbygg, regnskogsdrivhus osv. Botanisk hage i Bergen skal ligge i forkant av utviklingen, og være først med å teste de nye plantene og løsningene – og da særlig med fokus på bærekraftig hagedrift.

Adiabata skal motivere nye generasjoner til å få kunnskap og til å ta ansvar gjennom nysgjerrighet, læring og spennende opplevelser.

 

The city of Bergen is located on the western coast of Norway between rough sea and steep mountains. This location makes it a very rain-full place. When the University of Bergen starts building their new Botanical garden, it will possibly be the most rainy botanical garden in the world. The impact rain has on nature and people will therefore play an important part in the garden exhibitions. Most important, the botanical garden will show how vital rain is for the life and society.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Bergen, Hordaland 

Oppdragsgiver: Universitetet i Bergen, UiB

Byggeår: Påbegynt 2017

Prosjektperiode: 2016–

Areal/størrelse: 75 daa

Prosjektansvarlig: Heidi Lie Andersen, Universitetsmuseet i Bergen

Landskapsarkitekt: Norconsult Norge AS, Bergen

Ansvarlig landskapsarkitekt: Anne K. Irgens MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Anne K. Irgens MNLA

Kunstner: Kunstner: Finn Eirik Modahl

Annet: Ill.: Adrian Lombardo arkitekt og landskapsarkitektstudent. Kommunikasjonsrådgiver: Erlend Hausken

Norconsult Norge AS, Bergen

  • Portalen
  • Botanisk-hage17-06-23-mindre-fil
  • Opplevelsessenter
  • Trekronestien
  • Amfiet

Liknende prosjekter