Barnehagen ligger i 1. etg i en boligblokk, med utearealer mot regulert fellesareal/allmenning i tillegg til direkte tilgang til parkareal ned mot Rosenborgbassenget. Barnehagen har et tett samspill mellom ute- og innerom.

Hele arealet mellom byggene er dekket med helstøpt gummi formet etter inspirasjon fra jettegrytelandskap, og skaper et godt, spennende og variert lekeområdet på et lite areal midt i et offentlig byrom. Terrenget er i bevegelse samtidig som sikkerhetssoner og krav til universell utforming er løst. Sand, stein og noen piletrær plantet i sandarealene tilfører lekeplassen naturmaterialer. Parken utenfor er tradisjonell med gress, lekeapparater og trær.

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Nedre Elvehavn, Trondheim

Oppdragsgiver: Nedre Elvehavn AS / Trondheim Eiendom

Byggeår: 2006

Prosjektperiode: 2004-2006

Areal/størrelse: 1760 m2

Prosjektansvarlig: Agraff AS v/Christine Gjermo

Landskapsarkitekt: Agraff Arkitektur AS

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Agraff v/Christine Gjermo, Jan Løvdal og Birgit Høyland, alle MNLA

Entreprenør: NCC Construction AS

Anleggsgartner: AS Hageanlegg

Kunstner: Andreas Heuch, Anna Carin Hedberg

Arkitekt: Svein Skibnes Arkitekter AS

Prosjekttype: Forprosjekt

Agraff Arkitektur AS

  • nedreelvehavnbarnehage2009-02
  • nedreelvehavnbarnehage2009-03
  • nedreelvehavnbarnehage2009-04
  • nedreelvehavnbarnehage2009-05

Liknende prosjekter