Barnehagen Dronning Mauds minne er nærmeste nabo til det praktfulle høgskolebygget og den gamle parken med samme navn. Tema for opprustinga var norsk kultur og tradisjon.

Den røde tråden er eventyret om Bukkene Bruse og deres tur til fjells. Med start på gården, fra bærhagen og potetlandet, gjennom pileskogen, langs hovedvegen, opp den smale Setervegen, over brua, forbi trollet, og tilslutt
ankomst setra.

Setervoll og støl ligger høgt heva over den labyrint-aktige trebyen, den avsidesliggende gården og den kronglete stien. Under de gamle trærne ved bygget er det et «steinhoggerverksted» med amfi og podium.

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Trondheim, Sør-Trøndelag

Oppdragsgiver: Dronning Mauds minne barnehage

Byggeår: 2005-2006

Areal/størrelse: 3,5 daa

Kostnad inkl. MVA: ca 1,5 mill. kr eks. mva

Landskapsarkitekt: Løvetanna Landskap as

Anleggsgartner: Grunnarbeid as

Løvetanna Landskap as

  • barnehagedronningmaud-2
  • barnehagedronningmaud-3
  • barnehagedronningmaud-4
  • barnehagedronningmaud-5

Liknende prosjekter