Prosjektet er basert på 1. plass i designkonkurransen fra 2017 og er gjennomført som totalentreprise med samspillsfase. Skolen sto klar til skolestart høsten 2021 og rommer 450 elever og en flerbrukshall og skolegård.

Utearealet er delt inn i tre områder; den indre skolegården med rolig lek, det dynamiske lekearealet med ballspill og lekeapparater, og det ytre skogkledde terrenget til naturopplevelser og rollelek. De tre sonene har ulik karakter, og ett alderstrinn skal i løpet av et friminutt kunne bevege seg, ha tilgang og sin plass i alle tre aktivtetssonene. Målet var å skape et stimulerende fysisk miljø som underbygger utendørs lek, tilpasset for den enkelte elev, og oversiktlig og romslig nok til store grupper.

Ballspill er populært, og en multibane gir mulighet til å få inn flere ballaktiviteter parallelt. Et opphøyd tredekke like ved multibanen vil kunne fungere som scene. Multibanens ytterkanter i vest og sør er formet for skate- og sykkelaktiviteter og har en leken geometri som utfordrer brukerne til bevegelse. 

 

---

The project is based on 1st place in a design competition from 2017 and has been carried out in a total contract. The school was opened at autumn 2021, housing 450 pupils, a multipurpose hall and the schoolyard. The outdoor area is divided into three; the inner schoolyard for quiet play, the dynamic play area for ball games and play equipment, and the outer wooded terrain for nature experiences and role play. The zones have different environments, and all age level should during a recess be able to move, have access to, and find place in all three activity zones.

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Alver, Vestland

Oppdragsgiver: Alver kommune v/prosjektleder Inger Marie Jordal

Byggeår: 2021

Prosjektperiode: 2017–2021

Areal/størrelse: 25 daa

Kostnad inkl. MVA: 11 mill. kr

Prosjektansvarlig: Constructa v/Lene Eriksen

Landskapsarkitekt: Smedsvig landskapsarkitekter AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Inger Hageberg og Arne Smedsvig begge MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Inger Hageberg MNLA, Lucie D’Heygère, Mats Knudsen (landskapsplanlegger)

Rådgivere/konsulenter: Multiconsult

Entreprenør: Constructa

Anleggsgartner: Anleggsgartnermester Wikholm

Arkitekt: HLM Arkitekter

Annet: Foto: Pål Hoff

Smedsvig Landskapsarkitekter AS

  • Arne-Smedsvik-(Large)-©-Foto-Pål-Hoff-8
  • Arne-Smedsvik-(Large)-©-Foto-Pål-Hoff-9
  • Alversund-skole©-Foto-Pål-Hoff-2

Liknende prosjekter