Aune skole ligger i furuskogen i Oppdal. En utvidelse av den eksisterende skolen ga mulighet til en opprusting av skolegården.

Det er gjort to hovedgrep. Skolen danner et lite torg, og her er det prosjektert en bølgende trekonstruksjon til glede for øyet og definitivt også for lek og moro. Bjørketrærne som gikk med i utbyggingen er beiset og brukt som elementer i bølgen. Det andre grepet er de ulike utebasene i betong, tre og gult kunstgress ved hver baseinngang. Disse danner oppholdssoner, tar opp høyde, ordner fjellskjæringene og gir hver base en egen identitet.

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Oppdragsgiver: Oppdal kommune

Byggeår: Ferdigstilt til skolestart 2011

Prosjektperiode: 2007-2011

Areal/størrelse: Skolegård ca. 22 000 m2

Kostnad inkl. MVA: ca. 5 mill. kr.

Landskapsarkitekt: Agraff Arkitektur AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Agraff AS

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Agraff AS v/Marte Willumsen MNLA, Nadja Sahbegovic, Christine Gjermo MNLA

Rådgivere/konsulenter: Sweco AS, Cowi AS

Entreprenør: Grunnarbeid AS

Arkitekt: Arkiplan AS

Agraff Arkitektur AS

  • P1015048
  • P1015061_2
  • vinter

Liknende prosjekter