Skoltebyen kulturmiljø omfatter en rekke kulturminner og fornminner knyttet til den skoltesamiske (østsamiske) bosetningen i Neiden i Finnmark.

Blant disse finner vi det ortodokse St. Georgs kapell og tilhørende gravplass, samt flere gammetufter, fiskeplass og særegne landskapstrekk som er fredet.
Den tradisjonelle fiskeplassen for Käpäläfiske (kastenotfiske) er en viktig del av kulturmiljøet ved Neiden­elva. Fiskeplassen er mye besøkt i sommersesongen når det fiskes laks med kastegarn i Neidenfossen. Besøkende måtte sikres mot å falle i elva, og anlegget gjøres universelt tilgjengelig. Dette er løst med nye gangveger og gangbro av tre. Gangbroen lander på en sirkelrund støpt betongflate ved fiskeplassen. Her finnes stativer for oppheng av laks. Utformingen gir gode muligheter for fotografering og deltakelse uten å gå i veien for fiskerne.
Det ble også bygd et nytt toalettbygg med universell adkomst og tilgjengelighet for alle. Tiltakene ble gjennomført med minimale inngrep i naturmiljøet.

 

 

Prosjektfakta

Kategori: Kulturlandskap, historiske anlegg, vern

Beliggenhet: Sør-Varanger, Finnmark

Oppdragsgiver: Sametinget

Byggeår: 2016

Prosjektperiode: 2014-2016

Areal/størrelse: 750 m2

Kostnad inkl. MVA: 1,5 mill. kr

Prosjektansvarlig: VERTE landskap

Landskapsarkitekt: VERTE landskap - arkitektur AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Anita Veiseth MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Ai Narita

Entreprenør: Mietinen Bygg AS

Anleggsgartner: Mietinen Bygg AS

VERTE landskap–arkitektur AS

  • VERTE skoltebyen_1
  • VERTE skoltebyen_2

Liknende prosjekter