Norsk Folkemuseum overtok forvaltningen av Bygdøy Kongsgård, det vil si Kongeskogen og de øvrige friluftsområdene på nordre del av Bygdøy fra HM Kongen i 2004. Dette åpnet for en nytenkning omkring driften og utviklingen av området.

Folkemuseet engasjerte derfor Institutt for landskapsplanlegging ved UMB høsten 2004 for å lage en landskapsplan og bidra i prosessen med ideer for utvikling, forvaltning og drift av dette sentrale grøntområdet i Oslo. Prosjektet har bidratt til at området nå er foreslått fredet som kulturmiljø. En rekke forskningsprosjekter er knyttet til dette arbeidet, blant annet et PhD-prosjekt som skal ferdigstilles 2010 og en rekke masteroppgaver.

Prosjektfakta

Kategori: Kulturlandskap, historiske anlegg, vern

Beliggenhet: Bygdøy, Oslo

Oppdragsgiver: Norsk Folkemuseum

Prosjektperiode: 2004-2009

Areal/størrelse: 2 km2

Prosjektansvarlig: Institutt for landskapsplanlegging (ILP) v/Karsten Jørgensen MNLA

Landskapsarkitekt: NMBU Eiendomsavdelingen

Ansvarlig landskapsarkitekt: ILP v/Bjørn-Anders Fredriksen MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): ILP v/Karsten Jørgensen, Bjørn-Anders Fredriksen og Tore-Edvard Bergaust, alle MNLA

Rådgivere/konsulenter: Berg & Dyring, Dronninga Landskap, Multiconsult

Samarbeidspartnere: Riksantikvaren, Oslo kommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Idé/initiativtaker: Norsk Folkemuseum

Prosjektgruppe: ILP

Prosjekttype: Utredning

Finansieringskilde/sponsor: Norsk Folkemuseum

NMBU Eiendomsavdelingen

  • bygdoyprosjektet2009-02
  • bygdoyprosjektet2009-03
  • bygdoyprosjektet2009-04

Liknende prosjekter