Barokkparken i Hiort-Engan, ca. 700 moh, ble anlagt av kopperverksdirektør Peder Hiort ved Røros kopperverk 1760-1780. Anlegget var utformet etter europeiske forbilder og dimensjoner.

Området ligger i et sørvendt jordbrukslandskap. I dag er det kun rester igjen etter denne helt spesielle parken.
Landskapsarkitekten har hatt i oppgave å registrere, systematisere og kartfeste informasjon, samt koble registreringene til gamle flyfoto og eiendomskart. Det er gjort sikre registreringer av viktige element i anlegget, som hovedaksen, Hiortkjerka, åttekantede løer, samt rideveger. Registreringsarbeidet skal brukes videre i hagehistorisk og bygningshistorisk gransking, samt fullverdige skjøtselsplaner for anlegget.

Prosjektfakta

Kategori: Kulturlandskap, historiske anlegg, vern

Beliggenhet: Galåen, Røros

Oppdragsgiver: Galåen samfunnshus AL v/Ingulf Galåen

Byggeår: 2012

Prosjektperiode: 2010-2012

Areal/størrelse: ca. 600 daa

Landskapsarkitekt: Feste NordØst as

Ansvarlig landskapsarkitekt: Feste NordØst as v/Stine Ringnes MNLA

Feste NordØst as

  • 2-pri-Gammel osp
  • 3-pri-Hiortkjerka
  • 4-pri-Hovedaksen fra sør
  • 5-pri-Gammel hegg

Liknende prosjekter