Torget i Sand er tettstedets sentrale byrom og viktigste møteplass. Det er byens hovedtorg for de store arrangementer, det er også landsbytorget, hverdagstorget, handelstorget.

Men torget har også en viktig funksjon som parkeringsplass for hurtigbåtpassasjerer og for den eneste matforretningen i sentrum, som ligger inn mot torget.

Prosjektets hovedmål har vært å oppgradere torget, styrke tettstedets kontakt med sjøen, og skape plass for handel, opphold og lek. Prosjektet får torget og sentrum til å vende seg mot sjøen og utsikten. En sammenhengende kaipromenade langs sjøen tilbyr nye og attraktive områder for opphold, for gående og for besøkende med båt. I utformingen er det lagt vekt på å underbygge og videreutvikle eksisterende bystruktur og småbykvaliteter. Torget er opparbeidet med natursteinsplater, rause inviterende benker, frodig vegetasjon og vannarrangement som innbyr til lek. Universell utforming er en selvsagt del av prosjektet.

Kort historikk
1. premie i innbudt arkitektkonkurranse med prekvalifisering
Mulighetsstudie/utviklingsplan for sentrum, 2011
Illustrasjonsplan for regulering, 2013
Skisse- og forprosjekt Sand sentrum, 2015
Detaljprosjekt for Torget og kaipromenade 2016
Ferdigstilt desember 2017

English summary
Sand is a small coastal town, located on a fjord in Ryfylke, in the Southwestern part of Norway. The main square is redesigned to give the town a clearer identity, while creating a place for small and big events, public and commercial activities, and leisure; a place for people in all ages at any time of the year and day. The project connects the town and the square to the seafront and the fjord, while offering new and attractive areas for pedestrians and people visiting by boat.

Prosjektfakta

Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming

Beliggenhet: Suldal, Rogaland

Oppdragsgiver: Suldal kommune, v/Lauritz Lauritzen

Byggeår: 2017

Prosjektperiode: 2008–2017

Areal/størrelse: Ca. 3200 m2

Kostnad inkl. MVA: 27,5 mill. kr

Prosjektansvarlig: Inge Dahlman MNLA

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Sandvika,Henning Larsen, Norge

Ansvarlig landskapsarkitekt: Inge Dahlman MNLA/Aaste Gulden Sakya MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Inge Dahlman (Landskapsfabrikken/Asplan Viak), Aaste Gulden Sakya (Landskapsfabrikken/Rambøll), Amund Johne (konkurranse/ Landskapsfabrikken), Konstantin Valev, Andreas Nypan, Mona Ranvik, alle MNLA, landskapsarkitekt Lars Danielsson

Rådgivere/konsulenter: ViaNova Stavanger/AnkoNova (RIVei), Multiconsult AS Stavanger (RIB, RIE), Fonteneteknikk AS, Halvor Næss belysningsdesigner as

Entreprenør: Aakerholt, Steen & Lund AS

Underleverandører: BG Suldal AS (betongarbeider), Ryfylke Elektro AS, Levarskjer Slipp & Mek AS (kaipromenade og benker)

Arkitekt: Tordis Hoem MNAL (formgiving benker)

Idé/initiativtaker: Suldal kommune

Priser i konkurranser: 1. premie i innbudt arkitektkonkurranse med prekvalifisering

Asplan Viak AS, Sandvika

  • 2_Sand_kred Skattkammeret Suldal_Foto Lise Bjelland
  • 3_Sand_kredd Skattekammeret Suldal_Foto Lise Bjelland
  • 4 Sand Plan
  • 5_Sand, skisse fontene
  • 6_Sand, foto Lise Bjelland
  • 7_Sand, foto Lise Bjelland
  • 8_Sand, foto Lise Bjelland
  • 9_Sand, foto Inge Dahlman

Liknende prosjekter