Visjonen for FutureBuilt (2010 - 2020) er å planlegge og realisere klimanøytrale byområder og arkitektur. For å nå målet om 50 % reduksjon av klimagassutslipp, må det tenkes klimaeffektivt gjennom hele plan-, prosjekterings- og byggeprosessen.

Konkurranseforslaget viser en byplanstrategi med klare føringer for en langsiktig utvikling, samt rom for endring og læring underveis i prosessen. Vesentlige endringer i mobilitet og revitalisering av byrommet står sentralt i byplanstrategien. Det offentlige rom som møteplass og læringsareana dyrkes fram: Byplasser med funksjoner som skaper liv og fremmer dialog. Strategien gir rammer for fortettingen, og legger til rette for en betydelig økning av boliger og arbeidsplasser. Samtidig bygges det videre på eksisterende kvaliteter, og legges til rette for energieffektive løsninger.?

Prosjektfakta

Landskapsarkitekt: Norconsult AS, Trondheim

Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming

Beliggenhet: Strømsø, Drammen kommune

Oppdragsgiver: Drammen kommune og FutureBuilt, klimaeffektiv arkitektur og boligutvikling Oslo-Drammen

Prosjektansvarlig: Norconsult AS og Alliance arkitekter

Prosjektperiode: 2009-2010

Norconsult AS, Trondheim

  • STROMSO_Lite bilde

Liknende prosjekter