Planen for en bærekraftig bydel er basert på prinsipper om å dekke daglige behov lokalt, ta i bruk ny, grønn, teknologi og en helhetlig tilnærming til natur, sosiale forhold og økonomi.

Høy boligtetthet, kombinert med mangfold og tilbud, vil skape grunnlag for et bærekraftig byliv, der livet kan leves der man bor. Stedets nye identitet bygges opp rundt et blågrønt triangel; en rundtur på 2 km langs to reetablerte bekkedrag. Det legges til rette for å trene, promenere, fiske, brenne bål og dyrke i parsellhager. Innbyggerne tilbys aktiviteter innendørs og utendørs hele året, og i forskjellige naturmiljøer. Dette vil gi grunnlag for god helse, både fysisk og mentalt.

Prosjektfakta

Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming

Beliggenhet: Trondheim

Oppdragsgiver: Trondheim kommune og Framtidens byer

Prosjektperiode: Parallelloppdrag 2010-2011

Areal/størrelse: 350 daa

Prosjektansvarlig: COWI AS

Landskapsarkitekt: COWI AS, Trondheim

Ansvarlig landskapsarkitekt: Kathrine Strøm Brattli MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Solrunn Paasche, Amund Siem Utne, begge MNLA

Arkitekt: Kimmo Kuismanen

Prosjekttype: Konkurransebidrag

COWI AS, Trondheim

  • broset1mb
  • COWI-brøset1
  • COWI-brøset2

Liknende prosjekter