På Svalbard er klimaendringene svært tydelige. Regn om vinteren, flom, løsmasseskred og snøskred er noe man forbereder seg på og tar forbehold om i langt større grad enn tidligere. 

I 2015 og 2017 gikk det snøskred inn i boligområder i Longyearbyen, og liv gikk tapt. På bakgrunn av dette må et stort antall boliger rives og erstattes med nye boliger, i andre deler av byen.  

I 2017 fikk RAM arkitektur og Rambøll på Lillehammer i oppdrag av Statsbygg å utarbeide forprosjekt for nytt boligområde i Gruvedalen. Det ble tidlig klart at det også var nødvendig å utarbeide ny delplan for området, samt planlegge for ny infrastruktur. Arealplanlegging følger Svalbardmiljøloven, og miljøhensyn og terrengtilpasning var svært sentralt. Delplan D49, 
Gruvedalen, ga rom for seks boligbygg med til sammen 60 boenheter, og ble vedtatt av Lokalstyret i mars 2018. Rambøll ble engasjert videre til å detaljprosjektere infrastrukturen i Gruve-dalen, fundamenter til byggene og lekeplasser. 
 

Temaet for den sentrale lekeplassen er hentet fra Svalbard. Det er bygd fangsthytter, bålplass, forskningsskip, havn med klynge av fortøyningsbøyer og en isbjørn. Det er lagt stor vekt på variert aktivitet og sanselighet. Steinrekker og -sirkler definerer ulike områder. Treverket i lekeapparatene har fått ulik overflatestruktur, slik at barn kan bli kjent med treets egenskaper. Isbjørnen har klatretak på utsiden og er hul, slik at barn kan krabbe fram i hodet og være isbjørn. 

En lavvo er samlingspunkt for store og små, også i ruskevær. Overflatevann renner enten på overflaten av terrenget, eller på permafrostlaget noe ned i bakken. I Gruvedalen er det planlagt for et helhetlig og sammenhengende system for håndtering av dette vannet. En svært kort og krevende byggeperiode startet opp i juni 2018 og avsluttet høsten 2019. Takket være dyktige lokale aktører, stor arbeidsinnsats og smidighet i alle ledd, var dette mulig å få til.

 

The climate is changing rapidly at Svalbard and there has been several dramatic incidents in Longyearbyen due to this. In 2015 and 2017, two people lost their lives in avalanches in residential areas, and it became necessary to replace houses in hazard zones with new houses in safer areas of the town. In 2017 Statsbygg was given the task to build residential buildings in Gruvedalen, and RAM architecture and Rambøll Lillehammer was hired to do the preliminary design. A new zoning plan for the area was needed as well. The new plan gave room for six residential buildings, with all together 60 housing units. Rambøll further got the job of planning for the foundation of the buildings, new infrastructure, and playgrounds. The law Svalbardmiljøloven is the basis for all planning and building at Svalbard. Landscape and environmental planning are crucial issues. A demanding and hectic building period was finished in the fall of 2019. It was all possible due to the insight and knowledge of local actors. 

Prosjektfakta

Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming

Beliggenhet: Longyearbyen, Svalbard

Oppdragsgiver: Statsbygg og Longyearbyen Lokalstyre

Byggeår: 2019

Prosjektperiode: 2017–2019

Areal/størrelse: Ca 31 daa

Prosjektansvarlig: Oppdragsleder Kari Bentdal og ass. oppdragsleder Marit Bratland Pedersen

Landskapsarkitekt: Henning Larsen, Lillehammer

Ansvarlig landskapsarkitekt: Kari Bentdal MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Kari Bentdal MNLA

Rådgivere/konsulenter: Anita Pedersen og Vetle Bjørtuft Skåra (VA), Jørn Harald Tornes (fjernvarme), Ole Erland Wahlquist (veg), Kai Lund (EL), Marit Bratland Pedersen (geoteknikk), Kari Bentdal (landskap), Line Bjørnstad Grønlie (arealplan), Erling Pettersen (fundamentering by

Entreprenør: Leonard Nilsen & Sønner, Spitsbergen (LNSS) for infrastruktur, landskap og fundamentering. Skanska Husfabrikken, Steinkjer, for byggmodulene.

Underleverandører: Assemblin, Kynningrud og Skanska stål

Kunstner: Lars Baltsar Jonsson I 3D Form, Fengersfors i Sverige (lekeskulpturer)

Arkitekt: RAM arkitektur v/ Håvard Hagen

Samarbeidspartnere: RAM arkitektur, Lillehammer og NINA (Norsk Institutt for Naturforskning) v/ Dagmar Hagen

Annet: Fotograf: Tommy Dahl Marcussen

Henning Larsen, Lillehammer

  • Svalbardposten -under_bygging
  • TommyDahlMarkussen-8562
  • TommyDahlMarkussen-8564
  • grøntstruktur_modell copy
  • grøntstruktur_modell copy (1)
  • Leikeplass UA7 håndskisse

Liknende prosjekter