Klosterøya ligger fint plassert inn mot Skien sentrum, omgitt av vann. Øyas historie spenner fra klostervesen til industri. I 2007 la Norske Skog ned sin virksomhet her. Klosterøya skal nå utvikles som åpen og levende bydel.

Prosjektet «Ventende landskap» starta i februar 2007. Målet er å se hvordan Klosterøya med enkle midler kan bli et spennende sted også i en venteperiode, mens det arbeides med endelige utviklingsplaner. Det fokuseres på mulighetene i eksisterende kvaliteter som landskap, bygninger, mellomrom, konstruksjoner og industrielementer. Skatepark, konserthage, amfier, trær og møblering av gjenbrukselementer er viktige deler av det ventende landskapet.

 

Prosjektfakta

Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser

Beliggenhet: Uniontomta, Skien

Oppdragsgiver: Norske Skog/Klosterøya AS

Prosjektperiode: Februar - juni 2007

Areal/størrelse: 40 000 m²

Prosjektansvarlig: Klosterøya AS v/Olav Risholt

Landskapsarkitekt: Feste Sør AS, Porsgrunn

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Tone Telnes og Pål Mæhlum, begge MNLA

Rådgivere/konsulenter: AL Høyer Skien AS, Hydro PT

Anleggsgartner: Nordengen AS

Kunstner: Morten Kildevæld Larsen

Samarbeidspartnere: Gunn Marit Christensson, kulturprodusent

Feste Sør AS, Porsgrunn

  • 02 klosteroya_0706-2255
  • 03 klosteroya_0706-1063
  • 04 klosteroya_0706-2678

Liknende prosjekter