Rommen skole og kultursenter omfatter barne- og ungdomsskole, flerbrukshall, kultursal og folkebibliotek. Anlegget er tilrettelagt for aktiviteter som gjenspeiler skolen og brukerenes interesser og behov, så vel inne som ute.

Bygget ligger i et skrånende ravinelandskap hvor vegetasjonsbelter fletter seg inn i skoleområdet og danner grønne forbindelser til omgivelsene. Rundt bygget finnes mindre soner med varierte funksjoner: ‘Festplassen’ er et solfylt oppholdsog møtested for større og mindre folkemengder. ‘Aktivitetsstrengen’ binder området sammen i nord- /sydgående retning og utfordrer til lek og aktivitet. Utearealet som helhet gir variert mulighet for fysisk fostring, lek og idrett, og tilbyr utfordringer for alle aldersgrupper. Samtidig finnes det rom for hvile, ro og læring.?

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Groruddalen i Oslo

Oppdragsgiver: Undervisningsbygg Oslo KF

Byggeår: 2010

Prosjektperiode: 2006-2010

Areal/størrelse: 36,2 daa

Kostnad inkl. MVA: 37,5 millioner (totalt utomhusanlegg)

Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo AS, Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Østengen & Bergo AS v/Kari Bergo MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Østengen & Bergo AS v/Ann Kristin Almås, Christoph Köpers, Johan Østengen MNLA

Anleggsgartner: Skutle AS

Underleverandører: Steen og Lund AS

Arkitekt: L2 Arkitekter

Østengen & Bergo AS, Oslo

  • Rommen2
  • Rommen3
  • Rommen4
  • Rommen_landskapsplan

Liknende prosjekter