1. premie i begrenset plan- og designkonkurranse om utformingen av friluftsområdet Midtsandtangen med forslaget «Frukta er for alle».

Midtsandtangen er et unikt friluftslivsområde i norsk sammenheng. Det er brukt mye ressurser for å gjøre en tidligere militærleir til et attraktivt og tilgjengelig friluftsområde for alle. Prosjektet er et pilotprosjekt for løsninger for universell utforming i friluftslivsområder.

Under 2. verdenskrig gikk Midtsandtangen fra å være jordbruksland til forsvarsanlegg. Tyskerne bygde en stor brakkeby til personell og materiell og etablerte flere luftvernkanonstillinger.

Ideen i konkurranseforslaget var å gjøre området attraktivt og gi noe tilbake til lokalbefolkningen, ved å la det vokse epler, pærer, plommer, rips, bringebær og andre spiselige planter på området. Slik kan besøkende nyte det naturen kan by på. Det er plantet over 4500 frukttrær, busker og urter. Alle er velkomne til å spise frukt, bade, rusle, trille, skate og slappe av.

Det har vært viktig å se mulighetene som lå i eksisterende strender, jorder, konstruksjoner og bygningsmasse. Oppgaven var å skape spennende romopplevelser med ulike funksjoner i et flatt og åpent område – både sommer og vinter – i all slags vær.

Det er gjennomført delprosjekter for miljøsanering av området, ombygging av sanitærbygg til kafé- og toalettbygg, terrengarbeider med strand, stier, parkering mm, teknisk infrastruktur, tidevanns­basseng, beplantning, møblering, fargeplaner for området og skilting/orientering.

Prosjektfakta

Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant

Beliggenhet: Malvik, Sør-Trøndelag

Oppdragsgiver: Direktoratet for Naturforvaltning (DN)

Byggeår: 2014

Prosjektperiode: 2008-2014

Areal/størrelse: 145 000 m2

Kostnad inkl. MVA: ca 15 mill.

Prosjektansvarlig: Jan Løvdal MNLA

Landskapsarkitekt: Agraff Arkitektur AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Jan Løvdal MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Birgit Høyland MNLA, Christine Gjermo MNLA

Rådgivere/konsulenter: RIVA: Sweco Norge AS

Entreprenør: Arne Hernes AS, LINK entreprenør

Anleggsgartner: Arne Hernes AS, LINK entreprenør

Arkitekt: Agraff AS v/Siri Aschim og Per Arne Hamre, begge MNAL

Idé/initiativtaker: Agraff AS

Priser i konkurranser: 1. premie i designkonkurranse

Agraff Arkitektur AS

  • Midtsandtangen2
  • Midtsandtangen3
  • Midtsandtangen4
  • Midtsandtangen5
  • Midtsandtangen7
  • Midtsandtangen8
  • Midtsandtangen9
  • Midtsandtangen10

Liknende prosjekter