Aktivitetsparken har gitt en attraktiv strandsone med gode og tilgjengelige møteplasser, og aktiviteter som rullepark og sandvolleyball.

Den nye Aktivitetsparken på Voss sto klar for åpning sommeren 2022. Det er lagt vekt på at det skal være en generasjonspark, tilgjengelig for alle, med innhold tilpasset ulike brukergrupper. Formspråket i anlegget er inspirert av det myke, bølgete strandlandskapet ved utløpet av elva Vosso. Fondmotiv i anlegget er en skulpturell sitte- og liggeskulptur, inspirert av V for Voss. 

Høydeforskjellen mellom rulleparken og vannkanten tas opp med et solfylt gressamfi. Amfiet er bygd opp av lave, presise natursteinsmurer i lokal stein. Dette gir rause terrasser med plen som kan benyttes til opphold og soling. Materialenes behandling, herkomst og farger er gjennomgående i hele parken, for et helhetlig uttrykk. En gangveg i støpt betong leder universelt ned langs amfiet, og ender i en badetrapp ned i Vangsvatnet. Den nye badetrappa blir avslutningen på «Idrettsaksen», en viktig sikt- og gangakse som strekker seg opp langs Idrottsvegen og knytter sammen Aktivitetsparken med andre sentrale møteplasser på Voss. 

Området er sterkt flomutsatt. Dette har vært en sentral problemstilling i arbeidet med Aktivitetsparken. I amfiet er det satt opp fire søyler i accoya som viser høydene på historiske flomdata. Toppen av søylene viser høyde på vannstand under flom, og på søylen er det gravert inn dato for hendelsen. I tillegg er det satt opp en infotavle om flomsituasjonen i området. Alle konstruksjoner er dimensjonert og fundamentert for å tåle bølgepåvirkning, isgang, drivved og flomsituasjon med årlig oversvømmelse. Den store testen kom allerede høsten 2022, da Voss opplevde den verste flommen på mange år. Heldigvis bestod Aktivitetsparken testen med glans og stod like fint da vannet trakk seg tilbake.  

---
Voss Activity Park was completed in the summer of 2022. The park offers a wide range of attractive and accessible places for all ages to meet, as well as facilities such as a skate park and a volleyball court. The site’s substantial difference in elevation is solved with an amphitheatre made of local stone, with big areas of lawn for informal play and recreation. Alongside the amphitheatre runs a fully accessible concrete path, which leads all the way down to the water for a dip. The area is highly prone to flooding, so it has been a central issue to make sure all structures and elements could withstand flooding. The park faced a big challenge in the fall of 2022, when Voss experienced the worst flood in many years. Fortunately, the park was practically unscathed when the water receded.
 

Prosjektfakta

Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant

Beliggenhet: Voss, Vestland

Oppdragsgiver: Voss Herad v/Elisabeth Lillegraven og Asbjørn Helleve

Byggeår: 2022

Prosjektperiode: 2015–2022

Areal/størrelse: Ca. 30 daa

Kostnad inkl. MVA: 17 mill. kr

Prosjektansvarlig: Kari Bergo MNLA

Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo AS, Oslo

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Christoph Köpers, Aurora R. Johansen MNLA

Rådgivere/konsulenter: Betongpark (Rulleparken)

Entreprenør: Granvin maskinstasjon AS

Underleverandører: Tunge Ting

Priser i konkurranser: Landskapsarkitekturprisen 2023

Østengen & Bergo AS, Oslo

  • Aktivitetsparken Voss_1
  • Aktivitetsparken Voss_2
  • Aktivitetsparken Voss_3
  • Aktivitetsparken Voss_4
  • Aktivitetsparken Voss - Landskapsplan
  • IMG_4978
  • IMG_5021

Liknende prosjekter