Hovedmålet i oppgaven var å opparbeide et festivalområde, en møteplass og en aktivitetspark på Prestegardslandet på Voss. I prosjektet er det lagt til rette for nye aktivitetstilbud og et robust festivalområde med tilhørende infrastruktur.

Oppgaven foreslo møteplass og aktivitetspark som to separate områder. I forslaget er disse funksjonene koblet sammen, og tenkt som en kryssprogrammert samlet enhet i et langsgående landskapsanlegg. Den tidligere uklare avslutningen på Idrettsaksen, og overgangen mellom Moen i sør og Prestegardslandet i nord strammes opp, og anlegget blir et organisk, uformelt bindeledd mellom disse.

Anlegget er tegnet med robuste, men raffinerte materialer for å kunne tåle transport til og fra festivalområdet og oversvømmelser av Vangsvatnet. De harde transport- og oppholdsflatene til aktiv bruk brytes opp av grønne øyer som danner en nøktern og stedstilpasset ramme for opphold.

Slutten av idrettsaksen leder oppmerksomheten ut mot Vangsvatnet, og heves til å bli et aktivt omdreiningspunkt og ankomstfelt til Moen, Aktivitetsparken, campingen og festivalområdet på Prestegardslandet. Parken skal kunne fungere som et selvstendig fritidstilbud, og samtidig bli et ekstra tilskudd til festivalområdet under for eksempel Ekstremsportveko.

Hovedmålet i oppgaven var å opparbeide et festivalområde, en møteplass og en aktivitetspark på Prestegardslandet på Voss. I prosjektet er det lagt til rette for nye aktivitetstilbud og et robust festivalområde med tilhørende infrastruktur.

Oppgaven foreslo møteplass og aktivitetspark som to separate områder. I forslaget er disse funksjonene koblet sammen, og tenkt som en kryssprogrammert samlet enhet i et langsgående landskapsanlegg. Den tidligere uklare avslutningen på Idrettsaksen, og overgangen mellom Moen i sør og Prestegardslandet i nord strammes opp, og anlegget blir et organisk, uformelt bindeledd mellom disse.

Anlegget er tegnet med robuste, men raffinerte materialer for å kunne tåle transport til og fra festivalområdet og oversvømmelser av Vangsvatnet. De harde transport- og oppholdsflatene til aktiv bruk brytes opp av grønne øyer som danner en nøktern og stedstilpasset ramme for opphold.

Slutten av idrettsaksen leder oppmerksomheten ut mot Vangsvatnet, og heves til å bli et aktivt omdreiningspunkt og ankomstfelt til Moen, Aktivitetsparken, campingen og festivalområdet på Prestegardslandet. Parken skal kunne fungere som et selvstendig fritidstilbud, og samtidig bli et ekstra tilskudd til festivalområdet under for eksempel Ekstremsportveko.

 

Prosjektfakta

Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant

Beliggenhet: Voss, Hordaland

Oppdragsgiver: Voss kommune

Prosjektperiode: 2014 - 2015

Areal/størrelse: Ca. 30 daa

Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo AS, Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Kari Bergo MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Johan Østengen MNLA, Kjersti Bjerke Hagen MNLA og l.ark Christoph Köpers. Ingrid Roalsø MNAL

Østengen & Bergo AS, Oslo

  • Aktivitetspark-prestegardslandet_pri1_2
  • L1_Prestegardslandet_zoom

Liknende prosjekter