Prosjektet omfatter et nytt kvartal i forlengelsen av sentrum, ytterst på Tangen i Kristiansand. Kvartalet består av 248 leiligheter fordelt på fire bygg, som utgjør hvert sitt nabolag.

Kvartalet var opprinnelig delt i to med et gatetun som strakk seg fra Otra i øst til Bystranda i vest. Gatetunet ble omregulert til en offentlig gangvei og et vannspeil som visuelt binder de to sjøsidene sammen.

Hvert av nabolagene har en egen park i tilknytning til sitt uteområde, og leilighetene på bakkeplan har skjermede uteplasser som vender ut mot gangveien, vannspeilet eller ut i en av de fire nabolagsparkene. Vannspeilet utvides i prosjektets «hjerterom» midt mellom bygningene, med felles lek- og parkmessig opparbeidede oppholdsarealer på hver side. Fellesarealene inneholder også to drivhus og pallekarmer til dyrking for beboerne. Den offentlige gangveien som går fra sentrum i nord og ut til det ytterste punktet på Tangen går gjennom fellesarealet og krysser vannspeilet. 

 

New livingquarter by the sea in the extension of the Kristiansand city center. The quarter consists of 248 apartments in four buildings. The quarter was originally divided in two by a public street. The street was re-regulated into a public walkway and water mirror that visually connects the two sea sides.

Each of the four neighborhoods has its own park adjacent to its outdoor area. The ground floor apartments have sheltered patios facing the walkway or one of the neighborhood parks. The water mirror expands in the project's "heart room" in the middle of the buildings, with common play and park-like living areas. The common areas also contain two greenhouses and planters for cultivation available for the residents. The public walkway running from the center in the north and out to the outermost point on Tangen, goes through the project and crosses the water mirror.

Prosjektfakta

Kategori: Boligområder, hyttefelt

Beliggenhet: Kristiansand, Agder

Oppdragsgiver: Bystranda Blå AS

Byggeår: 2021

Prosjektperiode: 2018–2020

Areal/størrelse: 7,2 daa

Prosjektansvarlig: Heidi Borgersen MNLA

Landskapsarkitekt: LARK landskap as

Ansvarlig landskapsarkitekt: Heidi Borgersen MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Hilde Lindell Vasaasen, Erik Myhr Munkebye MNLA, Kadri Kose Qvennerstedt, Marius Nytrøen

Rådgivere/konsulenter: AF-Kruse (BRG/PL), Via Nova (RIV, VA), Multiconsult (RIB), Rambøll (RIBr), Cowi (RIM), Sweco (RIG, RIEn og RIBfys)

Entreprenør: Kruse Smith Entreprenør AS

Anleggsgartner: Landskapsentreprenørene AS

Arkitekt: Mer arkitektur AS/Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS

Annet: Foto Håkon Rossebø og Heidi Borgersen

LARK landskap as

  • DSCF0203
  • DSCF0155
  • Foto_Håkon-Rossebæ_20210528_211326

Liknende prosjekter