Omfatter prosjektering av ca 150 da park, trafikk og torgarealer på Telenors nye hovedkvarter på Fornebu utenfor Oslo. Prosjektet omfatter et ca 20 da stort torg som ligger mellom prosjektets to hovedfløyer og et stort parklandskap utenfor.

Torget skal være et kultivert, men mykt og grønt rom, arena for opphold, aktiviteter og kaféliv, men skal også være vakkert når det er folketomt på en gråværsdag eller om natten. Parken skal bestå av gress-sletter og koller, hvor det er plantet en åpen eik- og furuskog.

Gress-slettene med den åpne skogplantingen er en fortolking av Fornebu's gamle jordbrukslandskap, som var karakterisert av jorder mellom fjellknauser, med furu-og edelløvskog.

Målet med skogsbeplantningen er videre å integrere tomten som nå er tilnærmet uten trær, i kystlandskapet i Asker og Bærum som er særpreget ved den åpne tørketålende furu- og edeløvskogen som vokser på Oslofeltets kalkskifergrunn.

Prosjektet er gjennomført som en underentreprise for NBBJ-HUS PKA Architects som vant prosjektkonkurransen for Telenor Fornebu eiendom i 1998.

Asplan Viak AS og landskapsarkitekt Hans I. Kjærem (1946-2001) samarbeidet om oppdraget. Oppdragsansvarlig har vært Alf Haukeland MNLA. Delprosjektansvarlige har vært landskapsarkitektene Steen Bisgaard Jensen (Telenortorget), Mette Lie MNLA (landskapsplanen), Anne Drøyli MNLA (områdene nær ved bygget) og Hans I. Kjærem (kostnader og tekniske beskrivelser).

Prosjektfakta

Kategori: Næringsliv, representasjonsanlegg

Byggeår: 2000-2002

Areal/størrelse: 150 daa park/torg og trafikkarealer. Telenortorget er 20 daa

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Sandvika

Rådgivere/konsulenter: Hans I. Kjærem

Arkitekt: NBBJ-HUS PKA Architects

Asplan Viak AS, Sandvika

Liknende prosjekter