Prosjektets mål har vært å forbedre fremkommeligheten for myke trafikanter og å gi det gamle strand- og handelsstedet Vollen en ansiktsløftning.

Selv om hovedveien gjennom stedet er sterkt trafikkert er prosjektet definert som miljøgate. Strandstedets hagebrukstradisjoner er synliggjort ved å terrassere terrenget. Dette har blant annet gitt plass til en ny kyststi på utsiden av riksveien. Torget i den gamle bebyggelsen er opparbeidet i en rustikk stil med store skiferheller fra Hardanger.

Prosjektfakta

Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler

Beliggenhet: Asker, Akershus

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region Øst

Byggeår: Detaljplan 1998, byggeplan 2003, ferdigstilling 2007

Areal/størrelse: ca. 17 000 m²

Kostnad inkl. MVA: ca 27 mill. kr

Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo AS, Oslo

Rådgivere/konsulenter: Rambøll AS

Entreprenør: Oslo Vei AS og IS Skaaret AS

Anleggsgartner: Oslo Vei AS og IS Skaaret AS

Østengen & Bergo AS, Oslo

  • miljogtvollen-2
  • miljogtvollen-3

Liknende prosjekter