Alnabruterminalen har en målsetning om å fremstå som en miljøvennlig godsterminal i Europeisk målestokk. Terminalen er byens største transportsentral.

Landskapsarkitektene har valgt å betrakte stedet som et kulturlandskap for logistikk. Det har vært et mål å finne virkemidler som kan løfte fram de særegne og kraftfulle kvalitetene i terminalområdet, og understreke og tydeliggjøre dem både for de reisende og naboskapet. Vegetasjon er derfor planlagt med utgangspunkt i linjer, rytme og grafiske elementer. Vegetasjonsstrukturene skal oppleves i fart, gi en karakteristisk ramme og skal ha en effekt fra første dag.

Prosjektfakta

Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler

Oppdragsgiver: Jernbaneverket

Areal/størrelse: Ca 80 daa

Kostnad inkl. MVA: 14 mill.

Landskapsarkitekt: Landskapsfabrikken AS

Planstadium/type: Utredning

Landskapsfabrikken AS

Liknende prosjekter