Ny dobbeltsporet jernbane mellom Sandvika og Asker innebar omfattende arbeider på Asker stasjon. De viktigste endringene er nye spor, plattformer, undergang med ramper, skilting, møblering og reetablering av Hasselbakken, et flott bevaringsverdig bygningsmiljø over ny kulvert i retning Oslo.

Det er samarbeidet tett med offentlige etater og interessegrupper for å finne nye og helhetlige løsninger med hensyn til estetikk, personforflytning og togavvikling. Intensjonen var å skape en stasjon med universell tilgjengelighet og med høy kvalitet i materialbruken. Naturstein i murer, trapper og belegg, samt innslag av vegetasjon i stasjonsområdet er et resultat av dette. Stasjonen var i full drift i hele anleggsperioden.

Prosjektfakta

Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler

Beliggenhet: Asker, Akershus

Oppdragsgiver: Jernbaneverket Utbygging

Byggeår: 2005

Kostnad inkl. MVA: ca 250 mill. kr

Landskapsarkitekt: Norconsult Norge AS, Sandvika og Oslo

Entreprenør: Peab, Steen & Lund AS

Anleggsgartner: Steen & Lund AS

Arkitekt: Plan arkitekter AS

Norconsult Norge AS, Sandvika og Oslo

  • askerstasjon-1
  • askerstasjon-3
  • askerstasjon-4

Liknende prosjekter