Laboratoriesenteret ble bygd i fase 1 av prosjektet St. Olavs Hospital. Senteret benyttes til laboratorietjenester, forskning og undervisning. Gårdsrommet tilhører huset, men etablerer en kontakt mot hageområdene i sør og gata i nord.

Et gjennomgående granittdekke, designet av kunstneren Edith Lundebrekke, binder inngangsparti, vestibyle og gårdsrom sammen. Gårdsrommet leder fra en urban situasjon ved vestibylen i nord til grønne hagearealer i sør. Form og innhold skal oppleves forskjellig avhengig av betrakterens ståsted. I Kapellhagen danner mange små trær et lunt og skjermende løvtak for den vintergrønne bunnvegetasjonen.

Prosjektfakta

Kategori: Institusjonsanlegg, universell utforming

Beliggenhet: Trondheim, Sør-Trøndelag

Oppdragsgiver: Medplan AS

Byggeår: 2005

Kostnad inkl. MVA: ca. 7 mill. kr

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Trondheim

Samarbeidspartnere: Edith Lundebrekke (kunst, belegg), Gunn Harbitz (kunst kapellhage), Agraff AS (landskap), Cowi AS (RIE), Rambøll Norge AS (RIB), SWECO Grøner AS (RIV), Grunnarbeid AS (entreprenør)

Prosjekttype: Forprosjekt

Asplan Viak AS, Trondheim

  • stolavlabo-1
  • stolavlabo-2
  • stolavlabo-4
  • stolavlabo-5
  • stolavlabo-6
  • stolavlabo-7

Liknende prosjekter