Det er utviklet et tydelig landskapsgrep for nye Aker sykehus. Den krevende tomten med omkringliggende infrastruktur gir mange muligheter, men innebærer samtidig betydelige barrierer. Kombinert med store landskapsmessige kvaliteter og et offentlig program med høye krav til grønn mobilitet og oppholds-kvaliteter, utgjør dette tydelige premisser for konseptet. 

Nye Aker sykehus vil bli en pådriver i byutviklingen med forbindelser til byen omkring, samt flere nye torg, parker og møteplasser. Landskapskonseptet legger vekt på at det skal være enkelt å orientere seg internt i området, og at sykehusområdet skal bli bedre integrert med nærliggende områder. 

PARK- OG BYROMSSTRUKTUR

Landskapskonseptet har vært førende for utviklingen av området. To kryssende akser knytter området sammen; organiserer bebyggelsen, park- og byrommene, og kobler området med omgivelsene på sentrale adkomstpunkter. Sinsenaksen knytter sammen Refstad og Sinsenveien i øst, med Sinsenkrysset i vest. Det hellende terrenget gir flott utsikt mot både fjorden og Holmenkollen. 

Langs aksen ligger varierte byrom, fra det urbane adkomsttorget i øst til den grønne parkhagen rundt Sinsen gård, lenger vest. Aksene knytter sammen en rekke torg med ulik funksjonalitet, identitet og oppholdskvaliteter, som en sammenhengende park- og byromsstruktur. Aksene utgjør på denne måten ryggraden av byromsstrukturen, der gammelt og nytt flettes sammen, og dimensjonene på bygg og landskapsrom ivaretar det fotgjengervennlige perspektivet.

 

The premise for the landscape concept of the new Aker Hospital was largely set by the surrounding infrastructure and landscape, as well as requirements for green mobility and quality of outdoor space. Two intersecting axes connect the area with the surroundings at central access points, and set the order for the surrounding buildings, parks, and urban spaces. The axes are designed as blue-green urban spaces which lead and infiltrate surface water and provide a biological and urban corridor over the large property. Several public spaces with a diverse range of function and character are connected by the axes, which form the backbone of a coherent urban park structure for the new hospital. 

Prosjektfakta

Kategori: Institusjonsanlegg, universell utforming

Beliggenhet: Oslo, Bydel Bjerke

Oppdragsgiver: Helse Sør-Øst v/Erlend Brobakk, prosjektleder Sykehusbygg

Prosjektperiode: Konseptfase + skisseprosjekt levert mai 2019

Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim

Rådgivere/konsulenter: Rådgivende ingeniør: Cowi og Norconsult

Arkitekt: Nordic – Office of Architecture, AART architects

Bjørbekk & Lindheim AS

  • Illustrasjon 3 AKER_Landskapsplan_revidert skisseprosjekt

Liknende prosjekter