Akershus universitetssykehus ligger på en åsrygg omgitt av et nytt parklandskap på 140 dekar. Målet har vært å utforme parken slik at den blir en foredlet del av det omliggende natur- og kulturlandskapet til glede for både pasienter, pårørende og ansatte.

I det gresskledde landskapet som kiler seg mellom ny og gammel bebyggelse er det plassert stiliserte åkerholmer i form av presise tregrupper med kun ett treslag i hver gruppe. Kafeens utegulv er en wiresaget steinflate. Forplassen er 250 x 25 m og preget av granittheller med et grønt opphevet midtparti. Belegget foran kapellet skal illudere en stjernehimmel. Et utstrakt samarbeid med kunstnere har resultert i mye kunst i landskapet.

Prosjektfakta

Kategori: Institusjonsanlegg, universell utforming

Beliggenhet: Lørenskog

Oppdragsgiver: Helse Øst v/Nye Ahus

Byggeår: Første byggetrinn nov. 2008. Endelig ferdig 2012

Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS,SCHØNHERR LANDSKAB K/S

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Jostein Bjørbekk, Jon Christian Dannevig, Rune Vik og Ingvild Nesse, alle MNLA.

Anleggsgartner: Braathen Landskapsentreprenør AS

Arkitekt: Arkitektfirmaet C.F. Møller Norge AS

Bjørbekk & Lindheim AS

  • ahus09-01
  • ahus09-03
  • ahus09-04
  • ahus09-05
  • ahus09-06

Liknende prosjekter