Adkomstplassen til Vitensenteret med temaene hav, klima og energi, er første plass som opparbeides i sammenheng med utviklingen av Marineholmen på Møhlenpris i Bergen. Adkomstplassen er velfungerende for gangtrafikk, gjenspeiler innholdet i senteret, gir rom for lek og er spennende for skoleelever.

Dekket på adkomstplassen og tilsluttende fortau består av hvit, brettskurt betong der toppflaten er mettet med finkornet, knust glass. Høydeforskjellen mellom vei og plass tas opp med to granittrinn, som også markerer overgangen mellom plass og fortau. I opptrinnene legges en lysstripe. Et bredt topptrinn danner et gjennomgående granittbånd som «bølger» seg og formes til tre benker.

Prosjektfakta

Kategori: Institusjonsanlegg, universell utforming

Beliggenhet: Bergen, Hordaland

Oppdragsgiver: Teknoholmen AS

Byggeår: 2007

Areal/størrelse: 600 m²

Kostnad inkl. MVA: 1,4 mill. kr

Landskapsarkitekt: Smedsvig landskapsarkitekter AS

Rådgivere/konsulenter: Fuggibaggi design, Paal J Kahrs arkitekter as

Anleggsgartner: Jan Inge Askeland AS

Arkitekt: Cato Mørner, Cubus.as

Smedsvig Landskapsarkitekter AS

  • vilvite-2

Liknende prosjekter