Park Vest ligger sentralt plassert mellom Nydalen T-banestasjons utgang, store kontorbygg, serveringssteder, boliger og skoler. Her har en parkeringsplass på vestsiden av Akerselva blitt omgjort til en liten bypark.

Gangforbindelsene i parken er basert på eksisterende bevegelsesmønstre, men har fått et konkret uttrykk. Lave murer i rød betong er brukt for å gi plassen en identitet og går igjen i lekeområdet helt sør i parken. Murene terrasserer det svakt fallende terrenget og er tilrettelagt for uformelt opphold på gresset. Lekeområdet er først og fremst tilrettelagt for de minste barna, men byr også på gode matpakke-plasser for alle som arbeider i nærheten. En sirkel i rød betong er skapt for sykling og løping, og en stor leken skulpturbenk tilbyr både sitte- og lekeplass.  Lekeskulpturen er utført i accoya og spesialtilpasset plassen og brukergruppen.  Når den ikke er i bruk, fremstår den som et kunstobjekt.

Byggingen av Park Vest er første ledd i realiseringen av helhetsplanen for prosjektet «Bilfritt Nydalen». Planen er en strategi for å øke bylivspotensialet i Nydalen, med fokus på fotgjengerprioritet, elverommet, biologisk mangfold og lek.

English summary
A former parking space has been transformed into a small park. Low, concrete walls terrace the terrain, offering informal places to hang out. A playing area with a circular concrete track accommodates biking and running and a play sculpture offers both playing- and seating possibilities. 


Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Oslo, Nordre Aker

Oppdragsgiver: Avantor v/Geir Vaagan

Byggeår: 2018

Prosjektperiode: Vinter–vår 2017

Areal/størrelse: 2040 m2

Kostnad inkl. MVA: 5 mill. kr

Prosjektansvarlig: Iwan Thomson MNLA

Landskapsarkitekt: Lala Tøyen AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Katrine Lone Bjørnstad MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Katrine Lone Bjørnstad MNLA

Entreprenør: ABT Anleggsgartner AS

Arkitekt: Kristina Grøndahl

Samarbeidspartnere: BURRI public elements/Moveart (lekeskulptur)

Annet: Foto: Tove Lauluten

Lala Tøyen AS

  • Park Vest 2 TLauluten
  • Park Vest 3 TLauluten
  • Park Vest 4 TLauluten
  • Park Vest 5 TLauluten
  • moveART-nydalen5
  • moveART-nydalen6
  • moveART-nydalen7
  • moveART-nydalen8

Liknende prosjekter