Parken er utformet med tanke på å være et robust, fleksibelt og universelt utformet byrom. Hele bygulvet er lagt som en sammenhengende bølget flate i plasstøpt betong.

Flaten skaper ganglinjer gjennom parken og inviterer til opphold og aktivitet. Benkelementer i knall rød glassfiber er plassert utover det bølgete dekket og danner gode samlingspunkter. Parken er skjermet fra veianlegg med en konstruksjon av lakkert stål (a-ha). Byrommet er beplantet med grupper av store, høystammede trær satt i stramme linjer. Trærne tilfører området grønne og myke volumer og gir rommet mellom husene menneskelig skala.?

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Trondheim, Brattøra

Oppdragsgiver: Brattørkaia as

Byggeår: 2010

Prosjektperiode: 2008-2010

Areal/størrelse: 3 mål

Landskapsarkitekt: Agraff Arkitektur AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Agraff AS v/Birgit Høyland MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Birgit Høyland MNLA, Jan Løvdal MNLA

Rådgivere/konsulenter: Harboe og Leganger AS, SWECO Norge AS, Reinertsen AS

Entreprenør: Terra entreprenør

Arkitekt: Pir II (Rockheim)

Priser i konkurranser: 1.premie prekvalifisert arkitektkonkurranse 2008

Annet: Tildelt Trondheim kommunes byggeskikkspris I 2010

Agraff Arkitektur AS

Liknende prosjekter