Oppdraget med å se på mulige løsninger for å utvikle festivalområdet på Voss startet i 2015. I tillegg til å utvikle festivalområdet, skulle det planlegges for nye og attraktive aktivitetstilbud og møteplasser.

Området er utsatt for flom fra Vangsvatnet. Som tiltak mot flommen ble muren langs vannet forlenget og området fylt opp. Hovedgrepet i utviklingen av området var å koble sammen alle funksjonene i det langstrakte parkrommet og utvikle en aktivitetspark for alle generasjoner. Det grønne parkarealet avsluttes med et sydvendt grasamfi som leder ned mot en ny badebrygge. Den nye brygga ble avslutningen på den nye «Idrettsaksen». I aktivitetsparken er det tilrettelagt for aktiviteter som sykkelløype, tuftepark/parkour, skatepark, slak line, sandvolleyballbane og småbarnslek. Anlegget er planlagt med robuste, men raffinerte materialer som skal tåle transport til og fra festivalområdet, oversvømmelser av Vangsvatnet og aktiv bruk. Samtidig danner det en nøktern og stedstilpasset ramme for opphold. 

The task of developing the festival area of Voss with new activities and meeting places started in 2015. The area is prone to flooding from Vangsvatnet and thus the wall along the river was extended, and the land behind it filled up. The focus of the design is the connection of all elements along the elongated space and the development of a park for all generations. The end of the park is a sunny grass covered amphitheater which leads to a new bathing pier. The pier is also the end of the new “sports axis”. The materials used for designing the park are robust yet refined, to withstand the floods, daily use, and the intense stress of festival activities.

Prosjektfakta

Kategori: Idrettsanlegg, sport, fritid

Beliggenhet: Voss, Vestland

Oppdragsgiver: Voss kommune

Byggeår: Deler av området er bygd

Prosjektperiode: 2015–2019

Areal/størrelse: 30 daa.

Kostnad inkl. MVA: 25 mill. kr

Prosjektansvarlig: Kjersti Ness Finne

Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo AS, Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Kari Bergo MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Aurora Rønning Johansen MNLA, Gunn Helen Hansen, Christoph Köpers

Rådgivere/konsulenter: Betongpark AS

Østengen & Bergo AS, Oslo

Liknende prosjekter